Microsoft Teams


Záznamy schůzek v MS Teams

Obsah „schůzek“ – tedy i přednášek, seminářů i běžných hovorů – v MS Teams je možné nahrávat. Kdo ale má možnost záznam spustit, kam se uloží a kdo k němu má přístup?

Jak zahájit záznam schůzky

Záznam schůzky může spustit a zastavit její organizátor a kdokoliv, kdo má ve schůzce přidělenu roli „prezentující“. Zastavit záznam může i někdo jiný, než kdo jej spustil.

Záznam spustíte klepnutím na tři tečky v ovládacím panelu schůzky a volbou „Spustit nahrávání“. Podobně záznam ukončíte.

Bez popisku

Kdo má roli prezentujícího?

To záleží na nastavení schůzky. Ve výchozím nastavení mají roli prezentujícího všichni přihlášení účastníci. Zejména pro přednášky, kde se neočekávají aktivnější vstupy studentů, doporučujeme nastavit jako prezentující "konkrétní lidé" nebo "jenom já". V průběhu schůzky je pak možné, pokud je potřeba, roli prezentujícího přidat i dalším účastníkům.

Jak záznam přehrát a upravit jeho nastavení

Odkaz na záznam je vždy k dispozici v chatu schůzky.

Bez popisku

Klepněte na tři tečky u miniatury záznamu a zvolte „Otevřít ve OneDrive“. Ve webovém prohlížeči se zobrazí stránka s možností přehrání záznamu a nastavení oprávnění, sdílení a dalších operací.

Kde je záznam uložen

Místo uložení záznamu záleží na tom, zda se jedná o schůzku v „kanálu“ týmu, nebo „samostatnou“ schůzku – viz návod Jak naplánovat online schůzku.

Jak se pozná schůzka v „kanálu“ týmu?

Schůzka je naplánovaná v „kanálu“ schůzky, pokud organizátor při jejím zakládání vybere kanál, ve kterém se má zveřejnit:

Bez popisku

Takto naplánovaná schůzka se zobrazí v chatu týmu:

Bez popisku

Bližší informace o zakládání schůzek najdete v návodu Jak naplánovat online schůzku.

Záznam se ukládá do SharePointu (souborů v týmu nebo skupině Microsoft 365) nebo osobního OneDrive, stejně jako všechny ostatní soubory.

 • Všichni účastníci mají právo záznam přehrát.
 • Ve výchozím nastavení může záznam stáhnout jako soubor pouze ten, kdo záznam spustil. V případě schůzek v kanálu týmu mohou soubor stáhnout vlastníci týmu.
 • Ve stránce pro přehrávání videa jsou k dispozici i nástroje pro nastavení sdílení a dalších vlastností.
Bez popisku
 • Oprávnění se nastavují stejně, jako u všech ostatních souborů v OneDrive a SharePointu.
 • Záznam je možné zpřístupnit i externím účastníkům nebo anonymně.
 • Zrušit přístup je možné podle návodu.

Pokud se jedná o schůzku v kanálu týmu

 • Záznam se uloží do souborů týmu, složky s názvem kanálu, podsložky „Nahrávky“.
 • Přístup k záznamu mají všichni členové týmu, komukoliv dalšímu je potřeba přidělit oprávnění.
 • Záznam může stáhnout pouze ten, kdo záznam spustil a vlastníci příslušného týmu. Stejné osoby mohou povolit jeho stažení.

Přechod na video z chatu týmu:

Bez popisku

Zobrazení v MS Teams:

Bez popisku

Pokud se jedná o schůzku mimo kanál týmu

 • Záznam se uloží na OneDrive do složky „Nahrávky“ toho, kdo záznam spustil.
 • Přístup k záznamu mají účastníci schůzky s účtem v Microsoft 365 MU. Ostatním je možné oprávnění přidělit nebo vytvořit a poslat anonymní odkaz.
 • Záznam může stáhnout pouze ten, kdo záznam spustil. Ostatním může jeho stažení povolit.

Přechod na video z chatu schůzky:

Bez popisku

Uložení záznamu v osobním OneDrive toho, kdo záznam spustil:

Bez popisku

Synchronizace na počítač

Pokud se záznam uloží do OneDrive a nebo souborů v SharePointu a uživatel má příslušné úložiště synchronizované se svým počítačem s vytvářením místní kopie souborů, pak se bude na počítač synchronizovat i složka „Nahrávky“. To může být, vzhledem k velikosti videosouborů, nežádoucí. Doporučujeme zrušit synchronizaci složky „Nahrávky“.

Automatické mazání záznamů a možnosti obnovy

Pozor! Níže uvedená informace se týká pouze záznamů pořízených od cca 20.4.2022. Dříve pořízené záznamy nemají dobu expirace nastavenou a nebudou automaticky odstraněny.

Všechny záznamy mají automaticky nastavenou dobu expirace osm měsíců. Po jejím uplynutí je záznam smazán, resp. přesunut do koše. Uživatel je o smazání informován e-mailem. Po přesunutí do koše je možné po dobu 30 dnů záznam obnovit. Na obnovené soubory se expirace nevztahuje. Záznamy schůzek mimo kanál týmu jsou uloženy v osobním OneDrive uživatele, který záznam zahájil.

Obnovení záznamu schůzky v kanálu týmu

Záznamy schůzek, které byly naplánovány v kanále týmu, jsou uloženy v souborech týmu, ve složce „Nahrávky“. I na tyto nahrávky se vztahuje expirace osm měsíců a soubory je možné po dobu 30 dnů obnovit z koše týmu. Po uplynutí doby pro obnovení mohou vlastníci týmu během dalších čtyř měsíců záznam obnovit z Teams touto cestou:

 • Vyberte příslušný tým, klikněte na Soubory. Vyberte Otevřít v SharePoint, pokračujte kliknutím na Obsah webu a dále na Knihovna pro uchovávání, tam záznam najdete.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.