Microsoft Teams


Záznamy schůzek v MS Teams

Obsah „schůzek“ – tedy i přednášek, seminářů i běžných hovorů – v MS Teams je možné nahrávat. Kdo ale má možnost záznam spustit, kam se uloží a kdo k němu má přístup?

Jak zahájit záznam schůzky

Záznam schůzky může spustit a zastavit její organizátor a kdokoliv, kdo má ve schůzce přidělenu roli „prezentující“. Zastavit záznam může i někdo jiný, než kdo jej spustil.

Záznam spustíte klepnutím na tři tečky v ovládacím panelu schůzky a volbou „Spustit nahrávání“. Podobně záznam ukončíte.

Kdo má roli prezentujícího?

To záleží na nastavení schůzky. Ve výchozím nastavení mají roli prezentujícího všichni přihlášení účastníci. Zejména pro přednášky, kde se neočekávají aktivnější vstupy studentů, doporučujeme nastavit jako prezentující "konkrétní lidé" nebo "jenom já". Pokud se jedná o schůzku v rámci kanálu týmu, možnost "konkrétní lidé" není dostupná. V průběhu schůzky je pak možné, pokud je potřeba, roli prezentujícího přidat i dalším účastníkům.

Jak záznam přehrát a upravit jeho nastavení

Odkaz na záznam je vždy k dispozici v chatu schůzky.

Klepněte na tři tečky u miniatury záznamu a zvolte „Otevřít v Microsoft Stream“ nebo „Otevřít v OneDrive“. Ve webovém prohlížeči se zobrazí stránka s možností přehrání záznamu a nastavení oprávnění, sdílení a dalších operací.

Kde je záznam uložen

Místo uložení záznamu záleží na dvou věcech

 • jakou licenci má ten, kdo záznam spustil (A1 nebo A3)
 • jestli se jedná o schůzku v „kanálu“ týmu, nebo „samostatnou“ schůzku – viz návod na plánování schůzek

Jakou mám licenci?

Zaměstnaneckou licenci A3 mají zaměstnanci, kteří si ji nechali přidělit, nebo o její přidělení požádalo jejich IT oddělení. Pokud si chcete ověřit, jakou máte licenci, informaci naleznete na svém profilu Office 365 (záložka Předplatná). Pokud máte licenci A1, uvidíte zde jen „Office 365 A1 Plus for faculty“. Pokud máte licenci A3, budete zde mít navíc „Microsoft 365 A3 for faculty“. Licenci A3 (studentskou) mají všichni studenti. Kdo je na MU zároveň zaměstnán a studuje, má přidělenu studentskou licenci.

Jak se pozná schůzka v „kanálu“ týmu?

Schůzka je naplánovaná v „kanálu“ schůzky, pokud organizátor při jejím zakládání vybere kanál, ve kterém se má zveřejnit:

Takto naplánovaná schůzka se zobrazí v chatu týmu:

Bližší informace o zakládání schůzek najdete v návodě Jak naplánovat online schůzku.

Účastník, který záznam spustil, má licenci...

... A3
 • Záznam se ukládá do MS Stream.
  • Zde je možné nastavit oprávnění na přehrávání a případně stažení záznamu.
  • Není možné zpřístupnit záznam externím účastníkům nebo anonymně.
 • Pokud se jedná o schůzku v kanálu týmu:
  • Záznam je ve Stream uložen do skupiny odpovídající týmu, ve kterém schůzka probíhala.
  • Záznam je automaticky dostupný pro přehrání všem členům týmu.

Přechod na video z kanálu týmu:

 • Změna na konci ledna 2021
  Na konci ledna 2021 bude všem, kdo mají licenci A3, nastaveno ukládání do souborů týmu / osobního OneDrive, jako je již nyní mají uživatelé s licencí A1.
... A1

Záznam se ukládá do SharePointu (souborů v týmu nebo skupině Office 365) nebo osobního OneDrive, stejně, jako všechny ostatní soubory.

 • V současné době není možné zakázat stažení záznamu – kdo má právo záznam přehrát, může si jej i stáhnout.
 • Ve stránce pro přehrávání videa jsou k dispozici i nástroje pro nastavení sdílení a dalších vlastností.
 • Klepnutím na křížek se zobrazí složka OneDrive/souborů týmu, kde je video uloženo.
 • Oprávnění se nastavují stejně, jako u všech ostatních souborů v OneDrive/SharePointu.
 • Záznam je možné zpřístupnit i externím účastníkům nebo anonymně.
 • Zrušit přístup je možné podle návodu.

Pokud se jedná o schůzku v kanálu týmu

 • Uloží se záznam do souborů týmu, složky s názvem kanálu, podsložky Recordings.
 • Přístup k záznamu mají všichni členové týmu, komukoliv dalšímu je potřeba přidělit oprávnění.

Přechod na video z chatu týmu:

Zobrazení v MS Teams:

Pokud se jedná o schůzku mimo kanál týmu

Přechod na video z chatu schůzky:

Uložení záznamu v osobním OneDrive toho, kdo záznam spustil:

Synchronizace na počítač

Pokud se záznam uloží do OneDrive / souborů SharePointu a uživatel má příslušné úložiště synchronizované se svým počítačem s vytvářením místní kopie souborů, pak se bude na počítač synchronizovat i složka Recordings. To může být, vzhledem k velikosti videosouborů, nežádoucí. Doporučujeme zrušit synchronizaci složky Recordings.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.