IT služby pro uživatele se specifickými nároky

Součástí MU je Středisko Teiresiás, jehož hlavním úkolem je zajišťovat přístupnost pro studenty se smyslovým nebo jiným postižením. K tomuto účelu středisko poskytuje studijní zázemí a technické služby.

Bezbariérové studovny

Pro samostatné studium jsou všem uživatelům se specifickými nároky k dispozici bezbariérové studovny vybavené asistivními technologiemi. Ty zpřístupňují a usnadňují práci s počítačem uživatelům, kteří z důvodu svého postižení či jiných obtíží nemohou pracovat s výpočetní technikou běžným způsobem.

 Bezbariérové dokumenty

Středisko Teiresiás je zodpovědné za přístupnost studijní literatury pro uživatele se specifickými nároky, kteří nemohou pracovat s běžnými formáty dokumentů. Hlavní metodou zpřístupnění dokumentů je jejich digitalizace s následnými adaptacemi nebo převod do hmatového formátu.

 Bezbariérové budovy MU

Dalším úkolem Střediska Teiresiás je odstraňovat v budovách MU fyzické bariéry, které mohou být komplikací pro uživatele s pohybovými obtížemi, a zpřístupňovat orientační značení budov pro zrakově postižené. Fyzickou přístupnost budov mapuje speciální virtuální průvodce Ariadné.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.