Katalog IT služeb na MU


Katalog IT služeb vznikl na ÚVT na jaře 2016 s hlavním záměrem poskytnout veřejně informace o informačních a telekomunikačních (ICT) službách dostupných a provozovaných na Masarykově univerzitě.

Hlavním cílem katalogu je centralizovaně poskytnout informace o IT službách na MU. Ke službám je uveden základní popis služby a pokud je to možné, jsou poskytnuty základní návody a dokumentace a odkazy na zdroje dalších informací. Katalog dále slouží pro IT a LVT centra jako prostor k prezentaci provozovaných IT služeb a dále taktéž jako nástroj pro přehlednou evidencí činností jednotlivých ústavů a institucí v rámci Masarykovy univerzity.

Studie

Tvorbu katalogu předcházela extensivní analýza 12 zahraničních univerzit (Oxford, Stanford, MIT, YALE...) s cílem zkoumat rozsah a členění katalogů, možnosti procházení skrze role a pohledy (student, zaměstnanec, IT profesionál), integraci uživatelské podpory a v neposlední řadě i komunikování novinek, událostí, výpadků.

Standardy a jednotný styl

Katalog se inspiruje ve standardizaci ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Web provozuje webcentrum na platformě umbraco a využívá jednotného vizuálního konceptu webů Masarykovy univerzity. 

Progres a historie projektu

 • 2019

  • CIT PED Přidány služby a landing page.
  • CIT LAW Přidány služby.
  • CIT SCI Přidány služby a landing page.
  • CIT SCI Přizváni poskytovatelé IT služeb z PřF.
  • CIT LAW Navázání spolupráce s PrF.
  • Teresiás Přidány služby pro uživatele se spec. nároky.
  • CIKT FSS Přidány služby a landing page.
  • Nový design stránek služeb.
  • Publikována nová homepage.
 • 2018

  • Proběhla migrace na nový vizuální styl MU.
  • CIT LAW Přizváni poskytovatelé IT služeb z PrF.
  • CIKT FSS Přizváni poskytovatelé IT služeb z FSS.
  • CIT FF Přidány služby a landing page.
  • Spuštěn proces překladů a udržitelnosti obsahu.
  • Vypnut starý katalog a wiki.
 • 2017

  • Identifikováno a přidáno 78 uživatelských IT služeb ÚVT.
  • Projekt spuštěn v březnu 2017.

119

uživatelských služeb

487 000

zobrazených stránek za rok

57 %

obsahu již přeloženo do AJ

4

spolupracující IT pracoviště