K čemu slouží primární a sekundární heslo

Primární a sekundární heslo MU slouží pro autentizaci (přihlašování) k systémům, které vyžadují ověření identity. Jaký je rozdíl mezi primárním a sekundárním heslem a kde se které používá?

  Primární heslo MU Sekundární heslo MU
K čemu heslo slouží

Primární heslo MU slouží pro přihlášení k několika systémům využívajícím jednotné přihlášení:

Sekundární heslo MU slouží pro ostatní služby, které využívají autentizačních prostředků IS MU, jako např. k přihlašování:

  • na PC v knihovnách, učebnách a studovnách (např. Celouniverzitní počítačové studovně)
  • k bezdrátové síti Eduroam
  • na fakultní e-learningové systémy (mimo IS)
Změna hesla

Primární heslo je možné změnit v IS MU

Sekundární heslo je možné zjistit / změnit v IS MU

Další doporučení

S primárním heslem k Osobní administrativě zacházejte vždy mimořádně obezřetně, zejména jej nesdělujte jiné osobě a neposílejte nezabezpečeným způsobem (například běžnou elektronickou poštou).

Správci ISu ani jiní zaměstnanci univerzity nikdy nevyžadují sdělení hesla e-mailem. Pokud obdržíte žádost o zaslání hesla e-mailem nebo o jeho zadání na jinou stránku než IS nebo Inet, s velkou pravděpodobností se jedna o pokus o vylákání hesla.

Neukládejte své heslo do prohlížeče (volba „Zapamatovat heslo“ po zadání přihlašovacích údajů). Pokud tuto možnost povolíte, bude moci vaše heslo použít kdokoli, kdo přijde k počítači v době vaší nepřítomnosti, a přihlásit se pod vašimi údaji do Informačního systému.

Zvolte si jiné heslo než primární. Sekundární heslo může být některými systémy posíláno po síti v nezašifrované podobě a je tedy považováno za méně bezpečné.

Související služby

IS MU INET MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.