Bezdrátové připojení Wi-Fi


Sponzorované účty

Bezpečnostní politika počítačové sítě MU vyžaduje, aby každé připojení k počítačové síti bylo autentizované a bylo zpětně možné dohledat uživatele, který se k síti připojil. Studenti a zaměstnanci MU používají pro připojení své univerzitní identifikační číslo (UČO) a heslo.

Pro externí spolupracovníky, hosty konferencí nebo univerzitního hotelu, kteří nemohou použít vlastní univerzitní identifikační číslo (UČO) a heslo, se vytváří tzv. sponzorované účty. Tyto účty mají omezenou časovou platnost a opravňují k využívání pouze vyjmenovaných služeb. Bližší informace k externím účtům naleznete u služby Správa skupin a přístupů v sekci Sponzorované účty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.