MUNI Konzultace a poradenství

Poskytujeme expertní poradenství v oblasti informačních technologií. Nabízíme technické konzultace zejména v oblastech podpory specifických nároků. 

Podpora projektů v IT

Podpora v rámci celého životního cyklu – projektová idea, specifikace pro grantové žádosti, implementace, realizace, finalizace projektu.

  • Pomoc se specifikací hardware a přípravou a vyhodnocování výběrových řízení.
  • Konzultace vybavení počítačových sálů, vybavení učeben a vybavení audiovizuální technikou.
  • Pořizování výpočetní a úložné kapacity.
  • Spolupráce na vývoji nové konfigurace sítí, průchodnost páteřní sítě.
  • Podpora specifických potřeb pro autentizaci a přístup.
  • Zapojení do mezinárodních a národních aktivit formou společných projektů.

Školení vědeckých týmů v IT

Spolupráce ve vědě a výzkumu v IT

  • Dlouhodobé společné výzkumné spolupráce s vědeckými komunitami na MU.
  • Spolupráce na financování úvazků.
  • Zaškolení, mentorování a dohled nad studenty participujícími na IT části projektu v rámci vědeckých týmů.
  • Zapojení studentů do výzkumných spoluprací, vedení bakalářských, diplomových a dizertačních prací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.