FF Konzultace a poradenství

CIT FF nabízí možnost konzultace k nákupu nových technologií a zařízení pro vaše pracoviště. To je vhodné především když si nejste jisti výběrem nebo máte nějaké specifické požadavky k využívání techniky.

V jaké chvíli se poradit?

  • specifikace techniky nebo vhodného řešení
  • záležitosti týkající se softwaru
  • záležitosti vyžadující zásah do struktury sítě, obsahující síťové prvky nebo kladou na síťové prvky jiné speciální nároky (například zvýšení počtu síťově připojených počítačů apod.) – v tomto případě je konzultace nezbytná
  • při přípravě podání grantové žádosti související s technickou infrastrukturou fakulty či e-learningem
  • při přípravě výzkumného projektu, využívající digitální technologie (více na stránkách Digitalia)
  • pokud potřebujete metodickou podporu v e-learningu (kontaktujte Kancelář e-learningu)

Doporučený postup před nákupem techniky

  1. ujasněte si potřeby, požadavky a finanční možnosti, 
  2. samostatně se informujte o možnostech a cenách, 
  3. zkontaktujte CIT FF a domluvte si konzultaci koncepce řešení, 
  4. podle potřeby konzultujte s ekonomickým oddělením formální náležitosti nákupu (DNS a jiné předpisy o výběru dodavatele, „druh“ finančních prostředků, číslo zakázky...) 

CIT FF poskytuje technickou podporu výhradně pro počítače s operačním systémem MS Windows. 

Zajištění rozpočtu

Nákup síťové infrastruktury, technologických celků (např. pro učebny) a náročnější specializované techniky zajišťuje ze svého rozpočtu nebo grantů fakulta nebo přímo MU.

Nákup počítačů a dalšího základního vybavení pro učitele je obvykle věcí ústavů/kateder, které je financují ze svého rozpočtu nebo grantů. Nákup se řídí pravidly MU. Vždy počítejte s určitou časovou rezervou, protože pro dodávku techniky je nutné vypsat soutěž v rámci DNS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.