IT služby pro zaměstnance MUNI

Informační systémy

Portál MU v přehledné podobě sdružuje informace nejen z univerzitních informačních systémů na míru dle potřeb uživatele. Klíčovými celo-univerzitními systémy jsou ekonomicko-správní intranet INET a studijní informační systém IS MU.

Elektronická kancelář

Na univerzitě je všem studentům a zaměstnancům k dispozici balík cloudových služeb O365. Poskytuje nástroje vhodné pro komunikaci a spolupráci týmu, organizaci času, spolupráci na dokumentech. K dispozici jsou taky cloudová úložiště pro ukládání dat. Některé služby jsou dostupné pouze z univerzitní sítě - pro práci z domova je pak nutné použít VPN.

Komunikace

Muni Yammer (MY) je interní komunikační síť Masarykovy univerzity určená pro snadné sdílení a předávání informací mezi zaměstnanci MU. Zaměstnancům je také k dispozici univerzitní pošta v O365, mobilní a pevná telefonie a řešení pro videokonference a webináře.

IT podpora zaměstnanců

O správný chod IT zařízení a služeb na univerzitě pečuje celá řada specializovaných pracovišť. K řešení problémů na místě jsou k dispozici lokální IT správci, v režimu 24/7 je pak k dispozici celouniverzitní IT ServiceDesk. Pomoc při řešení problémů přitom někdy dokážeme i na dálku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.