Informační systém INET


INET je určen všem zaměstnancům a studentům univerzity, obecně všem osobám majícím UČO a primární heslo a rovněž tzv. guestům, tedy desítkám tisíc osob. Jedná se o interní ekonomicko-správní informační systém pokrývající personalistiku, mzdy, ekonomiku a správu majetku, vědu a výzkum a služby univerzitní operativy. Systém je provozován dvojjazyčně, v češtině a angličtině, a disponuje vlastním česko-anglickým terminologickým slovníkem.

Díky INETu jsou ekonomicko-správní agendy MU ve velmi pokročilém stavu elektronizace (dat i procesů) i pro běžné zaměstnance a studenty, a málokteré zásadní úkony je třeba řešit přes administrativní pracovníky.

Stěžejní agendy

Personalistika Ochrana osobních údajů (GDPR)
Organizační struktura a systemizace pracovních míst
Správa zaměstnanců, pracovněprávní vztahy​
Správa guestů
Mzdy a odměňování
Dohody a výkazy práce
Vzdělávání
Evidence docházky a pracovní doby, rozvrhů a čerpání dovolených
Tvůrčí volno
Bezpečnost práce
Stravenky
Osobní certifikáty (RemSig), elektronické podepisování
Výběrová řízení (Jobs.MU)
Výroba identifikačních karet
Ekonomika Účetnictví (objednávky, pohledávky, závazky...)
Služební cesty
Bankovní a pokladní operace
Interní clearing (SUPO)
Rozpočtování
Majetek
Smlouvy
Stipendia
Systém drobného prodeje
Majetek Movitý majetek
Přístrojové vybavení pro výzkum a výuku
Evidence softwarových licencí
Správa nemovitostí (stavební pasport – lokality, budovy, místnosti)
Správa klíčů
Technologie (telefonní síť)
 Věda a výzkum Správa habilitačních a profesorských řízení
Evidence a správa interních a externích projektů řešených na MU
Podpora pro transfer technologií
Přístrojové vybavení pro výzkum a výuku
Univerzitní ocenění
Vědecké rady
 Operativa Exekutivní systém (manažerské nadstavby nad ekonomikou, personalistikou a mzdami)
Kontrolní systém (plánování a realizace interních a externích kontrol)
Telefonie (správa telefonní ústředny, evidence a účtování hovorů – mobilních i z pevných linek)
Dynamický nákupní systém, rámcové smlouvy a tzv. centrální nakupování (interní e-shop) 
Studovny (provozní data univerzitních počítačových studoven)
Office 365 a správa IT (správa uživatelských účtů)
Požadavkové systémy

Propojení s dalšími informačními systémy

Velmi významnou měrou je INET propojen s ISem, zejména ve spisové evidenci dokumentů, které zpracovává. Okrajově je propojen s řadou dalších univerzitních systémů – knihovním katalogem MU (stav knihovních výpůjček), EIZ (přístupy k elektronickým zdrojům), Kompasem (vizualizace stavebního pasportu), ISKaMem a Kreditem (úhrady přes SUPO) – a významně z něj čerpají weby MU.

Podobné služby

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.