Informační systém INET


INET je určen všem zaměstnancům a studentům univerzity, a obecně všem osobám majícím UČO a primární heslo, tedy desítkám tisíc osob. Jedná se o interní ekonomicko-správní informační systém, pokrývající personalistiku, mzdy, ekonomiku a správu majetku, vědu a výzkum a služby univerzitní operativy.

Díky Inetu jsou ekonomicko-správní agendy MU ve velmi pokročilém stavu elektronizace (dat i procesů) i pro běžné zaměstnance a studenty, a málokteré zásadní úkony je třeba řešit přes administrativní pracovníky.

Stěžejní agendy

Personalistika Organizační struktura
Správa zaměstnanců
Mzdy
Dohody a výkazy práce
Vzdělávání
Evidence docházky, rozvrhů a čerpání dovolených
Bezpečnost práce
Stravenky
Osobní certifikáty (RemSig)
Výběrová řízení (Jobs.MU)
Výroba identifikačních karet
Ekonomika Účetnictví (objednávky, pohledávky, závazky...)
Služební cesty
Bankovní a pokladní operace
Interní clearing (SUPO)
Rozpočtování
Majetek
Smlouvy
Systém drobného prodeje
Majetek Movitý majetek
Přístrojové vybavení pro výzkum a výuku
Evidence softwarových licencí
Správa nemovitostí (stavební pasport – lokality, budovy, místnosti)
Správa klíčů
Technologie (telefonní síť)
 Věda a výzkum Správa habilitačních a profesorských řízení
Evidence a správa interních a externích projektů řešených na MU
Podpora pro transfer technologií
Přístrojové vybavení pro výzkum a výuku
Univerzitní ocenění
Vědecké rady
 Operativa Exekutivní systém (manažerské nadstavby nad ekonomikou, personalistikou a mzdami)
Kontrolní systém (plánování a realizace interních a externích kontrol)
Telefonie (správa telefonní ústředny, evidence a účtování hovorů – mobilních i z pevných linek)
Dynamický nákupní systém a rámcové smlouvy
Studovny (provozní data univerzitních počítačových studoven)
Office 365 a správa IT (správa uživatelských účtů)
Požadavkové systémy

Propojení s dalšími informačními systémy

Velmi významnou měrou je INET propojen s ISem, zejména ve spisové evidenci dokumentů, které zpracovává. Okrajově je propojen s řadou dalších univerzitních systémů – Alephem (stav knihovních výpůjček), EIZ (přístupy k elektronickým zdrojům), Kompasem (vizualizace stavebního pasportu), ISKaMem a Kreditem (úhrady přes SUPO) – a významně z něj čerpají weby MU.

Podobné služby

 

Přejít do inetu Kontaktovat podporu Přehled inf. systémů na MU

Určeno pro
zaměstnanec, student

Dostupnost
online


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.