Ekonomický informační systém Magion


Uživateli ekonomického informačního systému Magion jsou pracovníci odborných útvarů rektorátu a součástí MU (personálních, ekonomických, správy majetku), celkem kolem 900 osob. Systém není určen k širšímu použití zaměstnanci a studenty univerzity.

Subsystémy EIS Magion

Ekonomický subsystém (včetně správy majetku) a personálně-mzdový subsystém pokrývají následující agendy.

Personálně-mzdový subsystém (PaMS Magion) Ekonomický subsystém (EIS Magion)
 • Organizační struktura
 • Systemizace pracovních míst
 • Správa zaměstnanců
 • Mzdy
 • Dohody
 • Vzdělávání
 • Komunikace se státní správou
 • Bezpečnost práce
 • Kompletní účetnictví (objednávky, pohledávky, závazky...)
 • Cestovní náhrady
 • Bankovní a pokladní operace
 • Rozpočtování
 • Sklady
 • Majetek
 • Smlouvy

Nad subsystémy EIS i PaMS Magion jsou vybudovány webové nadstavby v rámci INETu poskytující všem zaměstnancům univerzity přístup k vybraným datům a procesům.

Magion na jiných vysokých školách

Systém Magion je provozován na sedmi vysokých školách v ČR a jedné na Slovensku. Masarykova univerzita, Česká zemědělská univerzita v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Hradec Králové, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě a Akademie výtvarných umění v Praze jsou sdruženy v síti spolupráce MagNet. Spolupráce MagNet je koordinována MU a nabízí informační podporu v INETu, jako např. katalog a ceník funkcionalit a systém podpory uživatelů MagHelpdesk.

Návody

Podobné služby

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.