Přehled informačních systémů

Na Masarykově univerzitě existuje přes deset významných interních informačních systémů celouniverzitního rozsahu, pokrývajících agendy spojené s provozem a rozvojem univerzity a jejích součástí.

Strukturu a vazby hlavních informačních systémů MU zachycuje toto schéma, jejich stručné charakteristiky níže připojená tabulka „Informační systémy a jejich agendy“. Systémy jsou částečně vyvíjeny vlastními silami univerzity, částečně dodavatelsky. Většina agend je rozložena mezi více systémů, jak ukazuje druhá tabulka „Agendy a jejich pokrytí centrálními systémy“. Zastřešujícím a sjednocujícím prvkem nad všemi systémy a agendami je interní Portál MU.

Veřejnosti jsou informace o univerzitě a jejích činnostech poskytovány rovněž v celé řadě vzájemně nezávislých prezentací. Pro tyto je sjednocujícím prvkem institucionální web muni.cz.

Informační systémy a jejich agendy

Název Popis Agendy (název modulu)

IS MU
Studijní informační systém Studium a výuka, výzkum (Publikace a vykazování pro RIV), spisová služba (Úřadovna), ekonomika (Obchodní centrum)

INET
Ekonomicko-správní intranet Personalistika, ekonomika, výzkum, veřejné zakázky (DNS, rámcové smlouvy a centrální nakupování), správa majetku (Ekonomika-Majetek), operativa
Magion Ekonomický informační systém Personalistika (PaMS), ekonomika (EIS), správa majetku (EIS)
Knihovní katalog MU Knihovní systém Správa knihovních výpůjček
EIZ Elektronické informační zdroje Elektronické informační zdroje
BMS Systém řízení budov Správa majetku (Řízení budov)
Kompas Stavební a technologický pasport Správa majetku (Pasporty)
ISKaM Ubytovací systém Ubytování na kolejích
Bydlení Ubytovací systém Ubytování v soukromí
Kredit Stravovací systém Stravování v menzách
E-ZAK Systém pro správu veřejných zakázek Veřejné zakázky
IS CEITEC Správa výzkumných facilit CEITEC Výzkum
 LMS Laboratorní systémy Výzkum

Agendy a jejich pokrytí centrálními systémy

Agenda  Systém (název modulu)
Personalistika  Magion (PaMS) | INET (Personalistika)
Ekonomika  Magion (EIS)INET (Ekonomika)IS (Obchodní centrum) | MUNIshop
Studium  IS
Výzkum  INET (Výzkum)IS (Publikace a vykazování pro RIV)IS CEITEC | LMS
Spisová služba IS (Úřadovna)
Veřejné zakázky  E-ZAK | INET (DNS, rámcové smlouvy a centrální nakupování)
Knihovny  Knihovní katalog MU (knihovní systém) | EIZ (elektronické informační zdroje)
Správa majetku  Magion | INET (Ekonomika-Majetek)BMS (řízení budov)Kompas (pasporty)
Operativa  INET (Operativa)
Ubytování  ISKaM (ubytování v kolejích)Bydlení (ubytování v soukromí)
Stravování  Kredit (stravování v menzách)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.