Přehled informačních systémů

Na Masarykově univerzitě existuje přes deset významných interních informačních systémů celouniverzitního rozsahu, pokrývajících agendy spojené s provozem a rozvojem univerzity a jejích součástí.

Strukturu a vazby hlavních informačních systémů MU zachycuje toto schéma, jejich stručné charakteristiky níže připojená tabulka „Informační systémy a jejich agendy“ . Systémy jsou částečně vyvíjeny vlastními silami univerzity, částečně dodavatelsky. Většina agend je rozložena mezi více systémů, jak ukazuje druhá tabulka „Agendy a jejich pokrytí centrálními systémy“. Zastřešujícím a sjednocujícím prvkem nad všemi systémy a agendami je interní Portál MU.

Veřejnosti jsou informace o univerzitě a jejích činnostech poskytovány rovněž v celé řadě vzájemně nezávislých prezentací. Pro tyto je sjednocujícím prvkem institucionální web muni.cz.

Informační systémy a jejich agendy

Název Popis Agendy (název modulu)

IS MU
Studijní informační systém Studium a výuka, výzkum (Publikace a vykazování pro RIV), spisová služba (Úřadovna), ekonomika (Obchodní centrum)

INET
Ekonomicko-správní intranet Personalistika, ekonomika, výzkum, veřejné zakázky (DNS a rámcové smlouvy), správa majetku (Ekonomika-Majetek), operativa
Magion Ekonomický informační systém Personalistika (PaMS), ekonomika (EIS), správa majetku (Ekonomika-Majetek)
Aleph Knihovní systém Správa knihovních výpůjček
EIZ Elektronické informační zdroje Elektronické informační zdroje
BMS Systém řízení budov Správa majetku (Řízení budov)
Kompas Stavební a technologický pasport Správa majetku (Pasporty)
ISKaM Ubytovací systém Ubytování na kolejích
Bydlení Ubytovací systém Ubytování v soukromí
Kredit Stravovací systém Stravování v menzách
E-ZAK Systém pro správu veřejných zakázek Veřejné zakázky
IS CEITEC Správu výzkumných facilit CEITEC Výzkum
 LMS Laboratorní systémy Výzkum

Agendy a jejich pokrytí centrálními systémy

Agenda  Systém (název modulu)
Personalistika  Magion (PaMS) | INET (Personalistika)
Ekonomika  Magion (EIS)INET (Ekonomika)IS (Obchodní centrum) | MUNIshop
Studium  IS
Výzkum  INET (Výzkum)IS (Publikace a vykazování pro RIV)IS CEITEC | LMS
Spisová služba IS (Úřadovna)
Veřejné zakázky  E-ZAK | INET (DNS a rámcové smlouvy)
Knihovny  Aleph (knihovní systém) | EIZ (elektronické informační zdroje)
Správa majetku  Magion | INET (Ekonomika-Majetek)BMS (řízení budov)Kompas (pasporty)
Operativa  INET (Operativa)
Ubytování  ISKaM (ubytování v kolejích)Bydlení (ubytování v soukromí)
Stravování  Kredit (stravování v menzách)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.