Elektronické informační zdroje


Mezi elektronickými informačními zdroji (EIZ) naleznete řadu vědeckých e-knih, časopisů, bibliografií, encyklopedií, informačních databází a dalších materiálů, ke kterým má univerzita přístup. Jde především o licencované zdroje, ke kterým MU uhradila přístupové poplatky. Přehled dostupných EIZ, podrobnou nápovědu a návody k jejich používání naleznete na Portále EIZ.

Vyhledávání v EIZ

Pro vyhledávání v akademických časopisech, knihách, sbornících a v jiných vědeckých elektronických zdrojích z celého světa slouží služba Discovery.muni.cz.

  • Rychlé vyhledávání EIZ celosvětově i v rámci MU (včetně knihovního katalogu MU a vysokoškolských závěrečný prací na MU).
  • Umožňuje k vyhledaným výsledkům zjistit dostupnost plného textu pro uživatele MU.
  • K dispozici je seznam dostupných e-časopisů a e-knih.
  • Služba umí exportovat citace do různých citačních formátů a manažerů.

Vzdálený přístup

K elektronickým informačním zdrojům se lze připojit pouze z počítačů zapojených v počítačové síti MU. Přístup ke zdrojům je možný také pomocí technologie vzdáleného přístupu VPN, kdy se váš počítač odkudkoli připojí do univerzitní sítě. Lze využít i další způsoby vzdáleného přístupu – popis a návody naleznete zde.

Přístup ke speciálním zdrojům (PřF, LF, Fakultní nemocnice a Sv. Anna)

Vzdálený přístup funguje jen k celouniverzitně dostupným zdrojům. Některé fakulty (zejména PřF a LF) zpřístupňují své zdroje jen z fakultních počítačů. Potřebujete-li vzdálený přístup ke speciálním fakultním zdrojům, můžete vyzkoušet OpenVPN pro vybrané fakulty.

Zaměstnanci MU, kteří přistupují ke zdrojům z počítačů Fakultní nemocnice Brno, si musí nastavit přístup z FNB. Zaměstnanci, kteří přistupují ke zdrojům z počítačů Fakultní nemocnice u svaté Anny, mají doporučený přístup přes EZproxy.

Podmínky poskytnutí služby

Elektronické informační zdroje (EIZ) pro vědu, výzkum a výuku na MU jsou dostupné pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity a výhradně jen pro jejich akademickou potřebu.

Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat zdroje jinak než jen pro vlastní osobní okamžitou studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro celou MU!

Vzdálený přístup k EIZ je z licenčních důvodů povolen pouze pro aktuální studenty a zaměstnance MU. Studenti s přerušeným studiem či absolventi MU nemohou vzdálený přístup využívat. Mohou však přistupovat k EIZ jako registrovaní uživatelé knihoven MU z počítačů v knihovně. 

Vybrané informační zdroje

Další informace

Podobné služby

Hledat přes Discovery Přehled všech EIZ Vzdálený přístup k EIZ

Přesměruje na stránku s návody pro připojení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.