Vyhledávání knih, časopisů a článků


Pro hledání vědeckých publikací, knih, časopisů a článků existuje celá řada služeb. Jak si vybrat tu správnou vám napoví následující přehled služeb pro vyhledávání ve všem tištěném i online (jako první volbu pro uživatele MU doporučujeme Discovery). 

Název služby V čem lze hledat Počet záznamů
Discovery Vědecké publikace v digitální formě
(časopisy, sborníky a další vědecké elektronické zdroje)
a fyzické publikace z knihoven MU
33+ mil.
Knihovní katalog MU Publikace fyzicky dostupné v knihovnách MU
(knihy, periodika, články)
a možnost objednání/prodloužení knih, přehled výpůjček atd.
cca 1,5 mil.
Souborný katalog v ČR Záznamy ze všech knihoven v České republice
(knihy, periodika, články, elektronické zdroje...)
9+ mil.
Theses Závěrečné práce
(bakalářské, magisterské, disertační)
260+ tis.
Archiv závěrečných prací na MU Závěrečné práce MU
(bakalářské, magisterské, disertační)
200 tis.
Seznam archivů vysokoškolských prací Závěrečné práce v ČR
(bakalářské, magisterské, disertační)
?
Čítárna MU Publikace vydané nakladatelstvím MU
(odborné monografie, sborníky, učební texty nebo časopisy)
500

Hledání vědeckých publikací (Discovery)

Vše o vyhledávání vědeckých publikací najdete na stránkách služby Discovery.

Hledání knih a časopisů v ČR

Kromě vyhledávání v systémech Masarykovy univerzity můžete využít i takzvaný Souborný katalog ČR, který obsahuje záznamy z mnoha knihoven v České republice. Vyhledané dokumenty z mimouniverzitních knihoven je možné získat prostřednictvím meziknihovní výpůjčky.

Hledání v knihovnách MU

K získávání informací o knihách, periodikách, článcích a dalších typech dokumentů dostupných v knihovnách MU slouží elektronický knihovní katalog. V něm je možné vyhledávat především tištěné dokumenty, které jsou fyzicky uloženy v knihovnách MU.

Co komu knihovní katalog umožňuje?

Běžný uživatel (host) Přihlášený uživatel
  • vyhledávat (bez možnosti objednání či rezervace)
  • vyhledávání v knihách, periodikách, článcích...
  • poslání objednávky na žádané dokumenty (např. ze skladu)
  • zobrazovení stavu svých výpůjček a finančních transakcí s knihovnou
  • prodloužení výpůjční doby svých výpůjček
  • rezervace dokumentů půjčených jinými čtenáři

Závěrečné práce na MU

Vysokoškolské kvalifikační práce MU (diplomové, disertační aj.) existují ve dvou formách a jsou dostupné dvěma rozdílnými způsoby.

Pomocí služby discovery.muni.cz můžete vyhledávat jedním dotazem všechny závěrečné práce MU, ať již v tištěné nebo elektronické podobě.

Pro vyhledávání závěrečných prací jiných vysokých škol v ČR v elektronické podobě můžete použít seznam Archivy e-VŠKP nebo kooperativní systém Theses.cz, který vyvíjí a provozuje Masarykova univerzita pro konsorcium více než čtyřiceti škol a univerzit (tento systém slouží mj. i k odhalování plagiátů).

Časopisy a knihy vydávané na MU

Máte-li zájem vyhledávat mezi publikacemi vydanými Nakladatelstvím Munipress, lze využít Čítárnu MU. V čítárně máte k dispozici odborné monografie, sborníky, učební texty nebo časopisy, které vydalo nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress. Vyhledávat v čítárně lze podle oborů, autorů či fakult.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.