Mapy a GIS

Mapy a plány Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita a její pracoviště využívají přes 300 budov nejen v městě Brně. Univerzita poskytuje nástroje pro zobrazení plánů svých budov a místností. Nástroje slouží  jak studentům a návštěvníkům univerzity pro usnadnění orientace v jejích prostorech, tak pro zjednodušení správy budov a plánování budoucího rozvoje.

Prezentace prostorových dat

Prostorová data vypovídají o rozmístění objektů či jevů a jsou nedílnou součástí všednodenních událostí i objektů studia celé řady vědeckých oborů (např. aktuální dopravní situace, evakuačních plánů, epidemie chřipky, geologických oblastí, lidových zvyků a mnoha dalších). Naše služby vám pomohou data prezentovat a sdílet, v případě zájmu i spravovat v podobě uceleného geografického informačního systému (GIS).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.