IT centra na MUNI

Níže uvedené jsou kontakty na IT podpory daných pracovišť. Máte-li zájem kontaktovat někoho jiného, použijte organizační strukturu MU.

Ústav výpočetní techniky zajišťuje provoz a rozvoj informačních technologií a služeb na MU.

 549 49 7777
it@muni.cz

Provozuje a vyvíjí informační systém IS MU, podporuje studijní administrativu a e-learning.

Kontaktní e-maily
www.fi.muni.cz/tech

Správa Univerzitního kampusu Bohunice poskytuje ICT služby pracovištím sídlícím v UKB.

549 49 2919
cit@ukb.muni.cz

cit.ukb.muni.cz

CIKT RMU
poskytuje lokální
IT správu a podporu na rektorátu MU.

549 49 3159
lvt@rect.muni.cz
web CIKT RMU

IT centra na fakultách

IT podpora na ústavech

IT podpora na účelových zařízeních

Ostatní IT centra

IT podpora na jiných pracovištích