Centrum informačních a komunikačních technologií
CIKT ECON

Centrum informačních a komunikačních technologií zajišťuje péči o počítačovou síť na půdě Ekonomicko-správní fakulty MU. Zabezpečuje chod čtyř počítačových učeben (VT105, VT202, VT204 a VT206) určených pro výuku a počítačové laboratoře (VT203) sloužící k ekonomickým experimentům. Dále spravuje veškerou výpočetní a multimediální techniku v jedenácti přednáškových sálech (P) a třinácti seminárních místnostech (S). Celkově se počítačová síť na ESF skládá z asi 600 počítačů spravovaných naším centrem.

Poskytované služby

Terminálový server Orion

Terminálový server je počítač, který lze po autentizaci vzdáleně obsluhovat tak, jako byste seděli přímo u jeho monitoru. Lze tak například využívat software instalovaný na vzdáleném počítači, využívat na něm uložená data nebo se pomocí něj připojit k dalším zařízením.

Ekonomicko-správní fakulta provozuje vlastní terminálový server Orion.

Studijní portály

ESF studujícím poskytuje nad rámec univerzitních informačních systémů tyto platformy:

  • Studium online – slouží ke sledování online a offline záznamů přednášek,
  • Právo ESF – slouží k podpoře výuky právnických předmětů na fakultě,
  • Webové dotazníky LimeSurvey – instance systému LimeSurvey na tvorbu a správu dotazníkových šetření na ESF.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.