Knihovny a nakladatelství


Knihovny MU

Masarykova univerzita nemá jen jednu centrální knihovnu. Knihovní struktura MU je tvořena 9 fakultními knihovnami, centrální specializovanou knihovnou TEIRESIAS (pro pomoc studentům se specifickými nároky) a dále řadou dílčích a oborových knihoven rozmístěných ve více jak 40 lokalitách v Brně a jedním pracovištěm v Telči. Koordinaci a technologickou podporu knihoven MU zajišťuje Knihovnicko-informační centrum MU.


Elektronické informační zdroje (EIZ)

Elektronické informační zdroje (EIZ) představují elektronickou podobu řady vědeckých časopisů, bibliografií, encyklopedií, informačních databází a dalších materiálů, ke kterým mají zaměstnanci/studenti MU zajištěn přístup.


Nakladatelství MUNIPRESS

Masarykova univerzita se počtem vydaných titulů řadí k nejproduktivnějším vydavatelům odborné a vědecké literatury v České republice. Ročně vydává více než 400 titulů knih a 50 odborných a studentských časopisů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.