MUNI Digitální knihovny

Služba digitální knihovny nabízí zaměstnancům a součástem MU odbornou a technickou pomoc při digitalizaci dokumentů a jejich zpřístupnění veřejnosti na bázi open-source systému DSpace. Kromě časopisů, knih a publikací lze v digitálních knihovnách uchovávat také fotografie a další typy dokumentů.

Základní popis

Služba zahrnuje spolupráci při zpracování projektu digitalizace a poskytnutí standardizovaného programového a technického vybavení pro:

 • Tvorbu digitální knihovny
 • Ukládání dat
 • Zpřístupnění dat uživatelům
 • V případě fotografií jejich shromažďování, organizaci, zpřístupňování a vyhledávání

Podmínky poskytnutí služby

Publikace

 • Zájemce ustanoví koordinátora, který bude koordinovat potřebné činnosti na straně zájemce
 • Administrátor KIC-MU zpracuje ve spolupráci s koordinátorem projekt digitalizace
 • ÚVT MU poskytne standardizované programové a (dle možností) technické vybavení pro tvorbu digitální knihovny, ukládání dat a jejich zpřístupnění uživatelům
 • Náklady na vlastní digitalizaci hradí zájemce

Fotografie

 • Zájemce ustanoví editora, který bude systematicky shromažďovat fotografie a vkládat je do Digitální knihovny fotografií MU (DKF-MU)
 • Administrátor DKF-MU (ÚVT MU) založí příslušné fotokolekce a ve spolupráci s editorem vytvoří metodiku pro jejich organizaci, správu a případné zpřístupnění
 • Editor se stará o aktualizaci svých fotokolekcí

Aktuální digitální knihovny

Česká digitální matematická knihovna matematické časopisy a knihy publikované v ČR
Digitální knihovna Filozofické fakulty MU akademické monografie, časopisy, 
sborníky vydané na FF MU od založení fakulty do současnosti
Digitální knihovna fotografií kolekce fotografií z MU
Digitální knihovna Právnické fakulty MU právnická literatura
Digitální knihovna Arne Nováka díla Arne Nováka a dalších autorů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.