Digitální knihovny


Služba digitální knihovny nabízí součástem MU a zaměstnancům MU odbornou a technickou pomoc při digitalizaci dokumentů a jejich zpřístupnění veřejnosti na bázi open-source systému DSpace. Kromě časopisů, knih a publikací lze v digitálních knihovnách uchovávat také fotografie a další typy dokumentů.

Základní popis

Služba zahrnuje spolupráci při zpracování projektu digitalizace a poskytnutí standardizovaného programového a technického vybavení pro:

 • Tvorbu digitální knihovny
 • Ukládání dat
 • Zpřístupnění dat uživatelům
 • V případě fotografií jejich shromažďování, organizace, zpřístupňování a vyhledávání

Podmínky poskytnutí služby (publikace)

 • Zájemce ustanoví koordinátora, který bude koordinovat potřebné činnosti na straně zájemce
 • Administrátor KIC-MU zpracuje ve spolupráci s koordinátorem projekt digitalizace
 • ÚVT MU poskytne standardizované programové a (dle možností) technické vybavení pro tvorbu digitální knihovny, ukládání dat a jejich zpřístupnění uživatelům
 • Náklady na vlastní digitalizaci hradí zájemce

Podmínky poskytnutí služby (fotografie)

 • Zájemce ustanoví editora, který bude systematicky shromažďovat fotografie a vkládat je do Digitální knihovny fotografií MU (DKF-MU)
 • Administrátor DKF-MU (ÚVT MU) založí příslušné fotokolekce a ve spolupráci s editorem vytvoří metodiku pro jejich organizaci, správu a případné zpřístupnění
 • Editor se stará o aktualizaci svých fotokolekcí

Aktuální digitální knihovny

Česká digitální matematická knihovna matematické časopisy a knihy publikované v ČR
Digitální knihovna Filozofické fakulty MU akademické monografie, časopisy, sborníky vydané na FF MU od založení fakulty do současnosti
Digitální knihovna fotografií kolekce fotografií z MU
Digitální knihovna Právnické fakulty MU právnická literatura

 

digitalizovat dokumenty

Určeno pro
student, zaměstnanec, IT expert, absolvent, uchazeč, veřejnost

Cena
dohodou

Dostupnost
dohodou


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.