FF Digitální knihovny

Digitální knihovna Filozofické fakulty MU umožňuje nahlížet do starších i aktuálních odborných publikací v digitalizované formě. Většina publikací je zpřístupněna veřejnosti.

Digitální knihovna FF MU zpřístupňuje:

  • Odborné časopisy a periodika FF (od prvních ročníků vydání)
  • Spisy Filozofické fakulty MU (monografická edice)
  • Oborové knižní edice
  • Učebnicové texty vydané v rámci projektu FIFA
  • Další publikace...

Kdo digitální knihovnu zajišťuje?

Obsah digitální knihovny má na starost Centrum informačních technologií FF MU a Knihovnicko-informační centrum MU. Provozována je na Ústavu výpočetní techniky MU.

Formát přístupných knih a časopisů

Plné texty časopisů a kapitoly knih jsou dostupné ve formátu PDF společně s metadaty. Některé publikace jsou dostupné také ve formátu ePub a MOBI.

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.