Telefonování, audio a video

Telefonování a SMS zprávy

Zaměstnanci mají k dispozici výhodné volání přes pevnou linku nebo mobilní telefony.

Telekonference, videokonference a webináře

Telekonference umožňují hromadný konferenční hovor s mnoha účastníky najednou. Videokonference slouží k přenosu zvuku, videa nebo obrazu monitoru mezi více komunikujícími stranami​​. Webináře a webkonference navíc umožňují interaktivní spolupráci nad sdílenými materiály ve větším počtu lidí, mají moderátora a jsou spíše vhodné k prezentování či výuce.

Srovnání konferenčních řešení

 Zaznamenávání, ukládání a přenos audia a videa

Zaznamenávání vyučovaných kurzů na MU či záznamy významných pozvaných odborníků či hostů. Streamování audia a videa dat v reálném čase, tvorba videí a jejich ukládání a sdílení on-line.