FF Pronájem AV techniky
Tuto službu zajišťuje FF MU


CIT FF MU nabízí možnost pronájmu audiovizuální techniky studentům a zaměstnancům FF MU pro účely přímo spojené s výukou a výzkumem.

1. Základní video vybavení Tato sada techniky nabízí až 3 videokamery, stativy, LED panely a/nebo denní světla v softboxu a až 2 bezdratové klopové mikrofony.
2. Rozšířené video vybavení Tato sada se skládá až z 5 videokamer, DSLR fotoaparátu, stativů, LED panelů a/nebo denních světel v softboxů, až 4 bezdratových klopových mikrofonů a až 2 směrových mikrofonů. Je také možnost externího záznamu zvuku.
3. Audio vybavení Tato sada nabízí možnost záznamu audio až na 4 směrové mikrofony a/nebo až 2 handové mikrofony, 1 ohlávkový mikrofon a 1 klopový mikrofon. Dále je možnost zapůjčení 2 reproduktorů.
4. Foto vybavení Sada se skládá z DSLR fotoaparátu, setového objektivu 24-85mm, širokoúhlého objektivu a tele objektivu, dále také stativu a batohu.
5. Streamovací vybavení Tato sada nabízí možnost streamování z video či webové kamery a využití ručního nebo směrového mikrofonu.

Podmínky poskytnutí služby

Služba je poskytována primárně zaměstnancům a studentům FF MU. V případě, že o pronájem techniky mají zájem studenti, musí prokázat propojení jejích projektu s výukou nebo výzkumem na fakultě, a také zajistit součinnost relevantního akademického pracovníka. Zapůjčení techniky se uskutečňuje na základě předložení podepsané smlouvy o pronájmu, dle které pronajímatel přebírá hmotnou zodpovědnost za svěřené předměty po dobu platnosti smlouvy. Seznam zapůjčených předmětů bude uveden ve smlouvě.

  • Pronajímatelem může být pouze osoba s hlavním pracovním poměrem na FF MU.
  • Zapůjčenou techniku je nutné převzít a vrátit v domluvený čas. Při vracení techniky přebírající pracovník videostudia zkontroluje její stav a funkčnost.

Videostudio CIT FF neručí za data ponechaná na vracených SD kartách. Vždy zkontrolujte, zda jste zkopírovali data z SD karet. Pokud budete chtít, aby data zkopírovali pracovnici videostudia, včasně je informujte.

Požadavek o pronájmu techniky je nutné zaslat minimálně s týdenním předstihem. U formuláře jsou uvedeny údaje, které musíte do popisu požadavku napsat, abychom jej mohli přijmout. Po odeslání požadavku, vyčkejte na e-mail, ve kterém vám pracovníci videostudia zapůjčení techniky potvrdí a případně se doptají na potřebné informace.

Náležitosti související s GDPR zajišťuje objednavatel služby. Videostudio může z kapacitních důvodů pronájem techniky odmítnout. V případě, že pronájem techniky se neuskuteční z důvodů vzniklých na straně objednavatele, informujte prosím videostudio co nejdříve.

Podobné služby

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).