FF Profesionální streamování
Tuto službu zajišťuje FF MU


Pro akce spojené s výukou a výzkumem na MU můžete využít profesionálního streamování, které vám umožní akci natáčet a vysílat živě online.

Příkladem využití je natáčení přednášek zvaných hostů, keynote přednášek na konferencích, rozhovorů s významnými osobnostmi nebo pro výstupy z výuky a výzkumu.

Výjimkou je běžná výuka. Pokud máte zájem o stream běžných přednášek, doporučujeme si pro výuku rezervovat učebnu s možnosti automatického záznamu. Profesionální streamování běžné výuky z kapacitních důvodů možné není.

Pro streamování používáme primárně platformy Facebook a YouTube.

Podmínky poskytnutí služby

Služba je poskytována primárně zaměstnancům Filozofické fakulty MU, popřípadě osobám je zastupujícím.

Možnost profesionálního streamu se vztahuje pouze na akce přímo související s výukou a/nebo výzkumem, které zaměstnanec provádí v rámci své pracovní činnosti na FF MU.

Požadavek na uskutečnění streamu je nutné zaslat minimálně s týdenním předstihem pomocí formuláře – přímo u formuláře najdete výpis údajů, které potřebujeme jako materiál k úvodnímu setkání. Po odeslání požadavku vyčkejte na e-mail, ve kterém vám pracovníci videocentra spolupráci potvrdí a případně se doptají na potřebné informace.

Náležitosti související s GDPR zajišťuje objednavatel služby.

Videocentrum může z kapacitních důvodů pořízení streamu z akce odmítnout.

V případě, že se akce nekoná nebo stream nemůže být pořízen z důvodů vzniklých na straně objednavatele, informujte prosím videocentrum co nejdříve.

V případě, že se akce koná v místnosti, která umožňuje pořízení automatického záznamu nebo automatického živého přenosu, zvažte prosím, zda tento výstup není pro vaše účely dostačující. V případě, že ano, rezervujte si takovou učebnu.

Podobné služby

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.