FF Automatizované záznamy z učeben

Pomocí zařízení v multimediálních učebnách na FF je možné snadno pořizovat záznamy přednášek či jiných akcí. 

Spuštění natáčení

Stisknutím tlačítka Záznam/Record na ovládacím panelu spustíte záznamové zařízení, opakovaným stiskem tlačítka pak nahrávání ukončíte. Video se záznamem se následně odešle do osobní kategorie v Medialu tomu uživateli, který byl přihlášený na PC v učebně. Pokud během nahrávání používáte projektor v učebně, vloží se promítaný obraz automaticky přímo do záběru (viz obrázek).

Učebny vybavené záznamovým zařízením

Záznamovým zařízením jsou vybaveny tyto učebny:

Budova A:
A11, A21, A24, A31

Budova B:
B2.13, B2.21, B2.22, B2.23, B2.24, B2.32, B2.33, B2.34, B2.41, B2.42, B2.43, B2.44, B2.51, B2.52

Budova C:
C11, zasedací místnost děkanátu, C31, C32, C33, C34, C41, C42, C43

Budova D:
čítárna, D2TYM7, D21, D22, D31, D32, D33, D41, D42, D43, D51

Budova G:
G01, G02, G12, G21, G22, G23, G24, G25, G31, G32

Budova J:
J21, J22, J31

Budova M:
atrium, M11, M12, M21, M22

Budova N:
N21, N41, N51

Mikrofony pro záznam

Pro kvalitní a srozumitelný záznam zvuku doporučujeme mluvčím používat mikrofon. Mikrofony jsou uložené ve skříňce v katedře, kterou lze odemknout čipovou kartou nebo klíčem, který dostanete spolu s klíčem od učebny.

Po ukončení záznamu prosím uložte mikrofony zpět do nabíjecí stanice a přesvědčte se, že se nabíjejí (kontrolka na stanici svítí).

Náhled záznamu

Před samotným spuštěním záznamu doporučujeme zkontrolovat funkčnost zařízení pomocí programu OBS Studio umístěného na ploše. Program po spuštění zobrazí kontrolní náhled, v sekci Audio mixer je pak možné vizuálně zkontrolovat i funkčnost mikrofonů.

Servisní linka

V případě potíží s technikou kontaktujte servisní linku pomocí telefonního čísla uvedeného v tištěných návodech v každé učebně.

Návody

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.