FF Automatizované záznamy z učeben

Pomocí zařízení v multimediálních učebnách na FF je možné snadno pořizovat záznamy přednášek či jiných akcí. 

Spuštění natáčení

Stisknutím tlačítka Záznam/Record na ovládacím panelu spustíte záznamové zařízení, opakovaným stiskem tlačítka pak nahrávání ukončíte. Video se záznamem se následně odešle do osobní kategorie v Medialu tomu uživateli, který byl přihlášený na PC v učebně. Pokud během nahrávání používáte projektor v učebně, vloží se promítaný obraz automaticky přímo do záběru (viz obrázek).

Učebny vybavené záznamovým zařízením

Záznamovým zařízením jsou vybaveny tyto učebny:

Budova A:
A11, A21, A24, A31

Budova B:
B2.12, B2.13, B2.21, B2.22, B2.23, B2.24, B2.32, B2.33, B2.34, B2.41, B2.42, B2.43, B2.44, B2.52

Budova C:
C11, zasedací místnost děkanátu, C31, C32, C33, C34, C41, C42, C43

Budova D:
čítárna, D2TYM7, D21, D22, D31, D32, D33, D41, D42, D43, D51, D53

Budova G:
G01, G02, G12, G21, G22, G23, G24, G25, G31, G32

Budova J:
J21, J22, J31

Budova M:
atrium, M11, M12, M21, M22

Budova N:
N41, N51

Mikrofony pro záznam

Pro kvalitní a srozumitelný záznam zvuku doporučujeme mluvčím používat mikrofon. Mikrofony jsou uložené ve skříňce v katedře, kterou lze odemknout čipovou kartou.

Po ukončení záznamu prosím uložte mikrofony zpět do nabíjecí stanice a přesvědčte se, že se nabíjejí (kontrolka na stanici svítí).

Návody

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).