MUNI Automatizované záznamy z učeben

Automatizované záznamy z učeben se liší fakultu od fakulty, vyberte tu svoji. Kontakty na ostatní univerzitní pracoviště naleznete v přehledu IT center.