Účty, hesla a ID karty


Účty a hesla

UČO (univerzitní číslo osoby) je jedinečná identifikace osoby v Informačním systému Masarykovy univerzity. Váže se k němu primární heslo, které také slouží pro přístup do IS MU. Sekundárním heslem se pak lze přihlásit k sekundárním službám. Dlouhodobým záměrem MU je zavést jednotné přihlašování k informačním systémům a službám.

  Primární heslo MU slouží pro přihlášení k IS MU a INET. Nastavíte jej zde.
  Sekundární heslo MU slouží pro ostatní služby (wifi, PC). Nastavíte jej zde.


ID karty a fotografování

Identifikační průkazy slouží k prokázání příslušnosti k Masarykově univerzitě. Zde se dozvíte, jaké typy průkazů na MU fungují, kde se zajít na průkaz vyfotit nebo co dělat v případě, že průkaz ztratíte.


Bankovníky

Bankovníky umožňují dobít tzv. SUPO účet po přiložení ISIC karty. Zůstatek na SUPO účtu můžete využít například pro platbu za tisk, ubytování či poplatků v knihovnách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.