Jednotné přihlášení na Muni


Celá řada webových služeb vyžaduje z důvodu bezpečnosti, ochrany dat a personalizace přihlášení neboli „autentizaci“. Jednotné přihlašování Masarykovy univerzity zajistí bezpečně poskytnutí vaší identity celé řadě ověřených webových služeb, ke kterým byste se jinak museli jednotlivě registrovat a přihlašovat. Jednotné přihlášení vám umožní jednoduchý přístup například k vědeckým článkům a dalším informačním zdrojům kdykoliv a odkudkoliv.

Výhody

Jednotné přihlašování Používá se jednotné přihlašování pro všechny služby. Tím odpadá nutnost vytvářet a spravovat uživatelské účty u každé webové služby zvlášť včetně správy hesel.
Řízení přístupu Přístup k webové službě nemusí probíhat pouze na základě znalosti uživatelského jména, ale je možné využít i dodatečných informací jako např. příslušnost k fakultě/pracovišti.
Personalizace Po úspěšném přihlášení uživatele přes jednotné přihlášení lze službě, se svolením uživatele, předat I dodatečné informace jako např. Jméno nebo e-mail.
Bezpečnost Přihlašovací údaje nejsou předávány službám, proto nemůže dojít k jejich zneužití či odcizení na straně služby.
Jednou a dost Zadání přihlašovacích údajů do jednotného přihlašování se provádí jednou za časový úsek. V tomto časovém úsek se přistupuje ke službám bez nutnosti zadávat přihlašovací údaje znovu.

Pro studenty a zaměstnance

Jednotné přihlášení zprostředkuje uživatelům bezpečný přístup k řadě webových služeb a informačních zdrojů dostupných na MU. Uživatelé využívají pro přihlášení svoje UČO a primární heslo, které zadávají pouze do formuláře jednotného přihlášení a tyto údaje nejsou přenášeny ke službám.

Pro správce webových serverů

Jednotné přihlášení realizované tzv. poskytovatelem identit vám umožňuje řídit přístup k vaší webové službě, bez nutnosti spravovat uživatelské účty svépomocí. Poskytovatel identit zajistí autentizaci uživatele a může poskytnout dodatečné informace o uživateli, které lze využít k personalizaci služby nebo k řízení přístupu. Informace o uživateli jsou získávány z informačních systémů MU, tzn. jsou ověřené a aktuální. Pro zajištění ochrany soukromí uživatelů nemají správci webových služeb přímý přístup do informačních systému MU, ani k heslům uživatelů. Pro další informace doporučujeme shlédnout technickou dokumentaci služby.

Chcete-li službu zapojit do Jednotného přihlášení na MU, kontaktujte idp@ics.muni.cz.

zřídit autentizační bránu Nahlásit problém

Určeno pro
student, zaměstnanec, IT expert

Dostupnost
online, zřízení na požádání


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.