Jednotné přihlášení na Muni


Celá řada webových služeb vyžaduje z důvodu bezpečnosti, ochrany dat a personalizace přihlášení neboli „autentizaci“. Jednotné přihlašování Masarykovy univerzity zajistí bezpečně poskytnutí vaší identity celé řadě ověřených webových služeb, ke kterým byste se jinak museli jednotlivě registrovat a přihlašovat. Jednotné přihlášení vám umožní jednoduchý přístup například k vědeckým článkům a dalším informačním zdrojům kdykoliv a odkudkoliv.

Výhody

Jednotné přihlašování Používá se jednotné přihlašování pro všechny služby. Tím odpadá nutnost vytvářet a spravovat uživatelské účty u každé webové služby zvlášť včetně správy hesel.
Řízení přístupu Přístup k webové službě nemusí probíhat pouze na základě znalosti uživatelského jména, ale je možné využít i dodatečných informací jako např. příslušnost k fakultě/pracovišti.
Personalizace Po úspěšném přihlášení uživatele přes jednotné přihlášení lze službě, se svolením uživatele, předat I dodatečné informace jako např. Jméno nebo e-mail.
Bezpečnost Přihlašovací údaje nejsou předávány službám, proto nemůže dojít k jejich zneužití či odcizení na straně služby.
Jednou a dost Zadání přihlašovacích údajů do jednotného přihlašování se provádí jednou za časový úsek. V tomto časovém úsek se přistupuje ke službám bez nutnosti zadávat přihlašovací údaje znovu.

Pro studenty a zaměstnance

Jednotné přihlášení zprostředkuje uživatelům bezpečný přístup k řadě webových služeb a informačních zdrojů dostupných na MU. Uživatelé využívají pro přihlášení svoje UČO a primární heslo, které zadávají pouze do formuláře jednotného přihlášení a tyto údaje nejsou přenášeny ke službám.

Pro správce webových serverů

Jednotné přihlášení realizované tzv. poskytovatelem identit vám umožňuje řídit přístup k vaší webové službě, bez nutnosti spravovat uživatelské účty svépomocí. Poskytovatel identit zajistí autentizaci uživatele a může poskytnout dodatečné informace o uživateli, které lze využít k personalizaci služby nebo k řízení přístupu. Informace o uživateli jsou získávány z informačních systémů MU, tzn. jsou ověřené a aktuální. Pro zajištění ochrany soukromí uživatelů nemají správci webových služeb přímý přístup do informačních systému MU, ani k heslům uživatelů. Chcete-li službu zapojit do Jednotného přihlášení na MU, kontaktujte idp@ics.muni.cz.

Další informace

zřídit autentizační bránu TEchnická specifikace Nahlásit problém

Určeno pro
student, zaměstnanec, IT expert

Dostupnost
online, zřízení na požádání


Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
+420 549 49 7722
helpdesk@ics.muni.cz


Našli jste chybné/neúplné informace?
Pomozte nám zlepšit kvalitu obsahu

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.