Jednotné přihlášení MUNI


Jednotné přihlášení MUNI zajišťuje bezpečné poskytnutí vaší identity celé řadě ověřených webových služeb, ke kterým byste se museli jinak registrovat a přihlašovat jednotlivě. Můžete se tak jednoduše dostat k důležitým informačním zdrojům, které potřebujete ke studiu i zaměstnání.

Jaké jsou jeho výhody?

Jednotné přihlašování Používáte jednotné přihlašování pro všechny webové služby. Není nutné vytvářet a spravovat uživatelské účty u každé služby zvlášť včetně správy hesel.
Řízení přístupu Přístup k webové službě neprobíhá pouze na základě znalosti vašeho uživatelského jména. Je možné využít i další dodatečné informace jako je např. příslušnost k fakultě či pracovišti.
Personalizace Po každém přihlášení jsou odesílány webové službě vaše aktuální informace (jméno, email, apod.).
Bezpečnost Vaše přihlašovací údaje se nikam neposílají, proto nemůže dojít k jejich zneužití či odcizení na straně webové služby.
Zapamatuje si přihlášení Nemusíte se již opakovaně přihlašovat. UČO se vyplní automaticky a heslo zadáte jenom jednou denně.