Jednotné přihlášení na Muni

Celá řada webových služeb vyžaduje z důvodu bezpečnosti, ochrany dat a personalizace přihlášení neboli „autentizaci“. Jednotné přihlašování Masarykovy univerzity zajistí bezpečně poskytnutí vaší identity celé řadě ověřených webových služeb, ke kterým byste se jinak museli jednotlivě registrovat a přihlašovat. Jednotné přihlášení vám umožní jednoduchý přístup například k vědeckým článkům a dalším informačním zdrojům kdykoliv a odkudkoliv.

Výhody

Jednotné přihlašování Používá se jednotné přihlašování pro všechny služby. Tím odpadá nutnost vytvářet a spravovat uživatelské účty u každé webové služby zvlášť včetně správy hesel.
Řízení přístupu Přístup k webové službě nemusí probíhat pouze na základě znalosti uživatelského jména, ale je možné využít i dodatečných informací jako např. příslušnost k fakultě/pracovišti.
Personalizace Po úspěšném přihlášení uživatele přes jednotné přihlášení lze službě se svolením uživatele předat i dodatečné informace jako např. jméno nebo e-mail.
Bezpečnost Přihlašovací údaje nejsou předávány službám, proto nemůže dojít k jejich zneužití či odcizení na straně služby.
Jednou a dost Zadání přihlašovacích údajů do jednotného přihlašování se provádí jednou za časový úsek. V tomto časovém úseku se přistupuje ke službám bez nutnosti zadávat přihlašovací údaje znovu.

Pro studenty a zaměstnance

Jednotné přihlášení zprostředkuje uživatelům bezpečný přístup k řadě webových služeb a informačních zdrojů dostupných na MU. Uživatelé využívají pro přihlášení svoje UČO a primární heslo, které zadávají pouze do formuláře jednotného přihlášení a tyto údaje nejsou přenášeny ke službám.

Pro správce webových serverů

Jednotné přihlášení realizované tzv. poskytovatelem identit vám umožňuje řídit přístup k vaší webové službě bez nutnosti spravovat uživatelské účty svépomocí. Poskytovatel identit zajistí autentizaci uživatele a může poskytnout dodatečné informace o uživateli, které lze využít k personalizaci služby nebo k řízení přístupu. Informace o uživateli jsou získávány z informačních systémů MU, tzn. jsou ověřené a aktuální. Pro zajištění ochrany soukromí uživatelů nemají správci webových služeb přímý přístup do informačních systému MU, ani k heslům uživatelů. Chcete-li službu zapojit do Jednotného přihlášení na MU, kontaktujte idp@ics.muni.cz.

Další informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.