Jednotné přihlášení MUNI


Informace o zpracování a ochraně osobních údajů autentizační proxy Jednotného přihlášení MUNI

Tento dokument upřesňuje Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na MU.

Název služby

Proxy Jednotného přihlášení MUNI

Popis služby

Primární poskytovatel identit pro MU

Správce osobních údajů a kontakt

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224, ID datové schránky: 9tmj9e4. Masarykova univerzita (dále též MU) je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Otázky k Jednotnému přihlášení MUNI pište na it@muni.cz

Jurisdikce

CZ Česko

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Následující osobní údaje jsou vyžádány z Vaší organizace:

  • Váš unikátní identifikátor uživatele
  • Vaše celé jméno
  • Váš email z domovské organizace
  • Vaše vztah k domovské organizaci

Účely zpracování osobních údajů

Zpřístupnění služeb a aplikací za Jednotným přihlášením MUNI pomocí účtu Vaší domovské organizace.

Předávání osobních údajů

Vaše data předáváme do služeb či aplikací pouze při přihlašování, máte možnost si obsah odesílaných dat zkontrolovat.

Jak získat přístup k osobním údajům, jak je opravit a vymazat

Chcete-li opravit údaje vydané vaší domovskou organizací, obraťte se na IT helpdesk své organizace.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovány v audit logu po dobu 6 měsíců.

Code of Conduct

Vaše osobní údaje budou chráněny v souladu s „Kodexem chování pro poskytovatele služeb“ (Code of Conduct), což je běžný standard pro sektor výzkumu a vysokoškolského vzdělávání pro ochranu soukromí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.