Sítě a Wi-Fi


Připojení k internetu

Většina budov spadajících pod Masarykovu univerzitu je pokryta signálem Wi-Fi, která je dostupná všem studentům i zaměstnancům univerzity. Zde naleznete informace o parametrech připojení, požadavcích i návody, jak se k síti připojit.

  Pevné (LAN) připojení k internetu zajišťují lokální IT centra – na koho se obrátit, se dozvíte zde.
  Informace o internetovém připojení na kolejích univerzity naleznete zde.


Vzdálený přístup

Zaměstnanci a studenti se mohou vzdáleně přihlásit do univerzitní sítě pomocí VPN (Virtual Private Networknapříklad z domu, zahraničí nebo z jiné univerzity a využívat tak například přístup k elektronickým zdrojům. Po připojení k VPN se počítač chová tak, jako by byl připojen přímo v univerzitní síti.


Bezpečnost a monitoring

Zajištění síťového provozu bezdrátového i kabelového připojení obstarává celá řada infrastrukturálních a provozních služeb. Zajímavé pro konečné uživatele jsou především ty, které souvisí se zabezpečením a monitoringem stavu sítě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.