Penetrační testování


Díky penetračnímu testování vám budeme moct říct, jak jsou vaše webové služby a infrastruktura odolné proti síťovým útokům.

Co se testuje a co je výsledkem?

Testují se jednotlivé domluvené služby s cílem odhalit zranitelné komponenty, neaktuální software a možné útočné vektory.

Výsledkem testování je zpráva zhodnocující zvolenou službu z bezpečnostního hlediska a sada doporučení pro lepší zabezpečení dané služby.