Penetrační testování


Účelem penetračního testování je identifikovat slabá místa ve vašich systémech tak, aby server s vašimi daty byl dostatečně zabezpečený. Používají se stejné techniky jako skuteční hackeři a tím je ověřena odolnost systémů vůči reálným útokům. Výsledkem každého penetračního testu je písemný report s identifikovanými problémy spolu s našimi doporučeními, jak je opravit.

Typy testování

Testování webových aplikací
Jedná se o manuální penetrační testování webových aplikací s využitím komerčních nástrojů. Testy jsou prováděné v souladu s metodikou OWASP (Open Web Application Security Project).

Testování infrastruktury a systémů
Pro penetrační testování infrastruktury a systémů jsou použity komerční nástroje spolu s manuálním testováním našich odborníků. Testy jsou prováděny v souladu s metodikou PTES.

Cílová skupina

Testovány jsou pouze subjekty ve vztahu k Masarykově univerzitě. Testování soukromých webových stránek a veřejných subjektů není v rámci CSIRT-MU prováděno.

Rozsah

Samotné testování může trvat až jeden týden. Následně je potřeba počítat s časem na vypracování prvního reportu (v řádce dnů). V případě retestu je doba stejná, jak pro první testování (až jeden týden) plus pár dnů na finální report.

Fáze testování

 • 1. Dohoda

  Nejdříve se společně dohodneme na provedení penetračního testu. V této fázi shromáždíme všechny informace, které potřebujeme k zahájení testování a domluvíme se na jeho rozsahu.

 • 2. Penetrační test

  V této fázi může začít skutečné penetrační testování. Pokud zjistíme, že je něco kritického, co nemůže čekat na vydání reportu, kontaktujeme vás ihned. Jinak o celém testování nebudete, doufejme, ani vědět.

 • 3. Úvodní report

  Po dokončení testování vypracujeme zprávu se všemi našimi zjištěními, jejich významem a doporučeními, jak je v budoucnu napravit / vyhnout se jim. Report obsahuje jak vysokoúrovňové shrnutí problémů, tak technické detaily a doporučení pro vaše administrátory a správce webů.

 • 4. Retest

  Dáme vám čas na vyřešení problémů a v případě zájmu z vaší strany provedeme další test, abychom zkontrolovali, že jsou nalezené chyby opravené. Během této fáze se mohou objevit další problematické části.

 • 5. Finální report

  Poté, co je vše hotovo a otestováno, dostanete závěrečný report se všemi nalezenými problémy. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.