Výuka a vzdělávání

E-learning a elektronické kurzy

Celá řadu materiálů a prezentací je dostupná on-line, a to nejen pro studenty vybraných kurzů, ale i pro širokou veřejnost.

Podpora výuky

V rámci podpory výuky je možné využívat učebny v centrální správě (např. celouniverzitní počítačová studovna) ke speciálním zkouškovým režimům. Terminálové servery mohou při výuce sloužit k přístupu k licencovanému softwaru. Na jednotlivých fakultách jsou k dispozici služby pro zaznamenávání přednášek.

Studovny a učebny

Studenti MU mají ke klidné práci a ke studiu k dispozici tzv. univerzitní počítačové studovny. Na Komenského náměstí se pak nachází Celouniverzitní počítačová studovna s více než 145 místy, která je otevřená nonstop 24/7.

Přehled software na studovnách
Přehled software na učebnách

Informační zdroje

Na univerzitě můžete využívat širokou škálu online zdrojů. Mezi tzv. elektronické informační zdroje (EIZ) patří databáze nabízející abstrakty nebo přímo plný text článku, k dispozici jsou také elektronické knihy a přístup k časopisům. K prohledání všech elektronických zdrojů je pak k dispozici služba Discovery.

Vzdělávání a školení

Univerzita poskytuje celou řadu vzdělávacích workshopů, kurzů a školení v kyberbezpečnosti jak pro studenty, tak zaměstnance.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.