Výuka a vzdělávání

E-learning a elektronické kurzy

Celá řadu materiálů a prezentací je dostupná on-line, a to nejen pro studenty vybraných kurzů, ale i pro širokou veřejnost.

Natáčení a podpora výuky

V rámci podpory výuky je možné využívat učebny v centrální správě (např. celouniverzitní počítačová studovna) ke speciálním zkouškovým režimům. Terminálové servery mohou při výuce sloužit k přístupu k licencovanému softwaru. Na jednotlivých fakultách jsou k dispozici služby pro zaznamenávání přednášek.

Studovny a učebny

Studenti MU mají ke klidné práci a ke studiu k dispozici tzv. univerzitní počítačové studovny. Na Komenského náměstí se pak nachází Celouniverzitní počítačová studovna s více než 145 místy, která je otevřená nonstop 24/7.

Přehled software ve studovnách
Přehled software v učebnách

Informační zdroje

Na univerzitě můžete využívat širokou škálu online zdrojů. Mezi tzv. elektronické informační zdroje (EIZ) patří databáze nabízející abstrakty nebo přímo plný text článku, k dispozici jsou také elektronické knihy a přístup k časopisům. K prohledání všech elektronických zdrojů je pak k dispozici služba Discovery.

Vzdělávání a školení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.