Výuka a vzdělávání


Vzdělávání a školení

Univerzita poskytuje celou řadu vzdělávacích workshopů, kurzů a školení, jak pro studenty, tak zaměstnance. Příkladem může být bezpečnostní cvičení v prostředí kybernetického polygonu.


Informační zdroje

Na univerzitě můžete využívat širokou škálu online zdrojů. Mezi tzv. elektronické informační zdroje (EIZ) patří databáze nabízející abstrakty nebo přímo plný text článku, k dispozici jsou také elektronické knihy a přístup k časopisům. K prohledání všech elektronických zdrojů je pak k dispozici služba Discovery.


Učebny a studovny

Studenti MU mají ke klidné práci a ke studiu k dispozici tzv. univerzitní počítačové studovny. Na Komenského náměstí se pak nachází Celouniverzitní počítačová studovna s více než 145 místy a doprovodnými službami, která je otevřená nonstop 24/7.


Podpora výuky

V rámci podpory výuky je možné využívat učebny v centrální správě (např. celouniverzitní počítačová studovna) ke speciálním zkouškovým režimům. Terminálové servery mohou při výuce sloužit k přístupu k licencovanému softwaru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.