FF IT podpora pro tlumočení
Tuto službu zajišťuje FF MU


Filozofická fakulta nabízí k užívání profesionálně vybavenou tlumočnickou kabinu umístěnou v učebně B2.13. Kabinu je možné použít pro tlumočení přednášek, konferencí a jiných akcí, ale také pro průpravu studentů pro tlumočnickou praxi. Druhá tlumočnická kabina, určená primárně pro potřeby výuky, je k dispozici v učebně G02.

Specifikace tlumočnické kabiny

Kabina v učebně B2.13 disponuje dvěma tlumočnickými stanicemi Sennheiser SL Interpreter. Nabízí místo pro čtyři osoby s možností tlumočit do dvou jazyků zároveň (v jednu chvíli může u každé stanice hovořit pouze jeden z tlumočníků, celkem tedy dva). Učebna G02 disponuje jednou tlumočnickou stanicí stejného typu. Nabízí tedy místo pro dvě osoby, přičemž v jednu chvíli může hovořit pouze jeden z tlumočníků.

Všichni tlumočníci mají k dispozici headset (sluchátka + mikrofon), ve kterém slyší jednak zvuk z mikrofonů v sále, jednak zvuk z počítače či jiného promítaného vstupu.

Kabina umožňuje také tlumočení v režimu pilotáž (Relay Interpreting), ve kterém tlumočený výstup první stanice funguje zároveň jako vstup stanice druhé (druhý tlumočník tak netlumočí mluvčího přímo, ale zprostředkovaně přes prvního tlumočníka).

Posluchači v sále mohou jednotlivé tlumočníky poslouchat buď pomocí infračervených přijímačů, které jsou na místě k dispozici, nebo na vlastních mobilních zařízeních pomocí aplikace Sennheiser MobileConnect. Pro příjem signálu doporučujeme primárně používat právě mobilní aplikaci.

Na místě naleznete návod pro ovládání techniky v tlumočnické kabině

Zaškolení

Pokud chcete ukázat, jak se zařízením v tlumočnické kabině pracovat, můžete pomocí přiloženého formuláře kontaktovat pracovníky Kanceláře e-learningu a domluvit si s nimi konzultaci a zaškolení přímo na místě.

Využití ve výuce

Tlumočnickou kabinu je možné využívat i pří výuce pro nácvik tlumočnických kompetencí. Studenti si díky ní mohou vyzkoušet simultánní tlumočení v podmínkách podobných těm, s jakými se setkají v praxi.

Pokud se rozhodnete v rámci výuky kabinu využívat, doporučujeme mít na paměti následující:

  • V tlumočnické kabině mohou být v jednu chvíli pouze čtyři studenti, pokud pracujete s větší skupinou, je třeba mít promyšlené i aktivity pro ostatní studenty.
  • První pokusy o kabinové tlumočení mohou být pro studenty demotivující, je tedy třeba jim poskytnout dostatečný počet sezení, aby mohli překonat prvotní ostych a osvojit si potřebné schopnosti. Výuka by proto neměla být jednorázová, vhodný formát je naopak např. týdenní intenzivní kurz.
  • Pokud chcete výkony studentů hodnotit, je možné do kabiny připojit záznamník a tlumočnické výstupy nahrávat. V takovém případě kontaktujte s dostatečným předstihem (alespoň týden předem) pracovníky Kanceláře e-learningu pomocí přiloženého formuláře.
  • Je třeba počítat s vytížeností učebny a výuku naplánovat v klidnějším odbdobí, např. ve zkouškovém období nebo o víkendu. Nezapomeňte také učebnu rezervovat s dostatečným předstihem.

Návody

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).