FF IT podpora pro tlumočení
Tuto službu zajišťuje FF MU


Filozofická fakulta nabízí k užívání profesionálně vybavenou tlumočnickou kabinu umístěnou v učebně B2.13. Kabinu je možné použít pro tlumočení přednášek, konferencí a jiných akcí, ale také pro průpravu studentů pro tlumočnickou praxi. Druhá tlumočnická kabina, určená primárně pro potřeby výuky, je k dispozici v učebně G02.

Specifikace tlumočnické kabiny

Kabina v učebně B2.13 disponuje dvěma tlumočnickými stanicemi Sennheiser SL Interpreter. Nabízí místo pro čtyři osoby s možností tlumočit do dvou jazyků zároveň (v jednu chvíli může u každé stanice hovořit pouze jeden z tlumočníků, celkem tedy dva). Učebna G02 disponuje jednou tlumočnickou stanicí stejného typu. Nabízí tedy místo pro dvě osoby, přičemž v jednu chvíli může hovořit pouze jeden z tlumočníků.

Všichni tlumočníci mají k dispozici headset (sluchátka + mikrofon), ve kterém slyší jednak zvuk z mikrofonů v sále, jednak zvuk z počítače či jiného promítaného vstupu.

Kabina v učebně B2.13 umožňuje také tlumočení v režimu pilotáž (Relay Interpreting), ve kterém tlumočený výstup první stanice funguje zároveň jako vstup stanice druhé (druhý tlumočník tak netlumočí mluvčího přímo, ale zprostředkovaně přes prvního tlumočníka).

Posluchači mohou jednotlivé tlumočníky poslouchat na vlastních mobilních zařízeních pomocí aplikace Sennheiser MobileConnect a v učebně B2.13 také pomocí infračervených přijímačů, které jsou na místě k dispozici. Pro příjem signálu doporučujeme primárně používat mobilní aplikaci.

Na místě naleznete návod pro ovládání techniky v tlumočnické kabině

Zaškolení

Pokud chcete ukázat, jak se zařízením v tlumočnické kabině pracovat, můžete pomocí přiloženého formuláře kontaktovat pracovníky Kanceláře e-learningu a domluvit si s nimi konzultaci a zaškolení přímo na místě.

Využití ve výuce

Tlumočnickou kabinu je možné využívat i pří výuce pro nácvik tlumočnických kompetencí. Studenti si díky ní mohou vyzkoušet simultánní tlumočení v podmínkách podobných těm, s jakými se setkají v praxi.

Pokud se rozhodnete v rámci výuky kabinu využívat, doporučujeme mít na paměti následující:

  • V tlumočnické kabině mohou být v jednu chvíli pouze čtyři studenti, pokud pracujete s větší skupinou, je třeba mít promyšlené i aktivity pro ostatní studenty.
  • První pokusy o kabinové tlumočení mohou být pro studenty demotivující, je tedy třeba jim poskytnout dostatečný počet sezení, aby mohli překonat prvotní ostych a osvojit si potřebné schopnosti. Výuka by proto neměla být jednorázová, vhodný formát je naopak např. týdenní intenzivní kurz.
  • Pokud chcete výkony studentů hodnotit, je možné do kabiny připojit záznamník a tlumočnické výstupy nahrávat. V takovém případě kontaktujte s dostatečným předstihem (alespoň týden předem) pracovníky Kanceláře e-learningu pomocí přiloženého formuláře.
  • Je třeba počítat s vytížeností učebny a výuku naplánovat v klidnějším odbdobí, např. ve zkouškovém období nebo o víkendu. Nezapomeňte také učebnu rezervovat s dostatečným předstihem.

Návody

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.