Bezkontaktní online výuka


Nástroje a doporučení

Univerzitní nástroje

Na MUNI lze pro online výuku využít dvě hlavní platformy, a to Informační systém MU (IS MU) a MS Teams z balíku O365 od Microsoftu.

Kromě těchto platforem je vyučujícím k dispozici i celá řada dalších nástrojů. Bližší informace jsou dostupné na fakultních stránkách.

Interaktivní výuka

IS MU

 • E-mail, diskuzní fóra, poznámkové bloky
 • Zprostředkování el. studijních materiálů
 • Předávání odkazů, pozvánek
 • Odevzdávání úkolů, procvičování a testování
Přednáška nad 250 lidí

Přednášky a jednosměrná výuka

Ideální pro standardní přednášky pro 250 a více studentů.

 • Živá přednáška, kdy studenti reagují pomocí diskuzního fóra
 • Tvorba záznamu z přednášky

Možná řešení:

Živá událost

Vhodné zejména při sdělování obsahu směrem k účastníkům (účastníci se zapojují formou psaných dotazů). Je zde řízen přístup – kdo se události má zúčastnit a organizace prezentujících. Pozvánku je možné vložit například do ISu nebo rozeslat e-mailem. Událost je až pro 10 000 posluchačů.

 • Omezení počtu možných událostí v jeden čas je prozatím 15 (v přípravě je systém pro koordinaci).
 • Nutná licence A3, kterou na požádání uděluje ServiceDesk – it@muni.cz.

Návody:

Připojení do MS Teams a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Další možná řešení

Aplikace nemají univerzitní uživatelskou podporu.

OBS Studio

Webex

Platforma vhodná pro videokonference.

 • Maximum 200 účastníků
 • Hovory včetně hlasu, videa a sdílení plochy
 • Možnost záznamu konference na počítač nebo do cloudu zoom
 • Možnost připojení anonymních účastníků (bez přihlášení)
 • Možnost chatu se všemi účastníky i 1:1

Zoom

Aplikace pro videokonferenční hovory s řadou funkcí a možnostmi konfigurace.

 • Do 3000 účastníků
 • Hovory včetně hlasu, videa a sdílení plochy
 • Možnost záznamu konference na počítač organizátora
 • Možnost streamování na YouTube a Facebook
 • Řada možností omezení funkcí pro účastníky (zákaz prezentace, vynucení vypnutí mikrofonu)
 • Možnost připojení anonymních účastníků (bez přihlášení)
 • Možnost chatu se všemi účastníky i 1:1
 • Možnost "breakout rooms" - oddělených videokonferencí podskupin účastníků
 • Hlasování

Přístup bez licence

 • Zoom je možné využívat i bez přidělené licence s následujícími omezeními:
  • Konference s více než 2 účastníky mohou mít maximální délku 40 minut.
  • Konferenci je možné nahrávat jen na počítač organizátora (ne do cloudu).

Přístup s licencí

 • Sdružení CESNET zajistilo pro akademickou sféru v ČR určité množství plných licencí, z toho je pro MU k dispozici 250 licencí. Licenci je možné získat na požádání na adrese milos.liska@cesnet.cz (zaměstnanci Masarykovy univerzity).
  • Před zasláním požadavku se přihlaste na https://cesnet.zoom.us (použijete UČO a SEKUNDÁRNÍ heslo).
  • Vzhledem k omezení počtu licencí prosím žádejte jen v případě, že budete nástroj intenzivně používat. Pro vyzkoušení využijte přístup zdarma.
  • Licencovaní uživatelé mají k dispozici plnou funkčnost.
  • Licenci potřebuje jen organizátor meetingu.

Návody a informace k licencím jsou k dispozici zde.
Doporučení pro volbu aplikace a vyjádření k bezpečnosti aplikace Zoom v článku zde.

Nejste si jisti? Podívejte se na konkrétní situace

Učím v aule: Mám skupinu cca 600 studentů, přednáším frontálně, ale potřebuji nástroj, abych se zeptal nebo získal zpětnou vazbu. Potřebuji záznam, který snadno předám studentům do ISu. 

Přednášky a semináře

Semináře, workshopy a interaktivní výuka

K využití v případech, kdy je potřeba studentům předat výklad a zároveň je zapojit do diskuze a aktivně s nimi pracovat. Možné využití pro výuku do velikosti 250 lidí.

 • Aktivní komunikace se studenty
 • Hromadné diskuze a konzultace
 • Přednáška s prezentací
 • Tvorba záznamů z hodiny

Možná řešení:

Videokonference

Vhodné pro pravidelné i jednorázové setkání. Organizátor může účastníkům poslat pozvánku přes MS Teams, popřípadě vytvoří link, který jim nasdílí například přes IS či Moodle. Účastníci se mohou připojit na počítači i anonymně přes webové rozhraní (doporučujeme Chrome, Edge).

Návody:

Další možnosti videokonference:

 • TIPY!
  • V pozvánce je možnost přidat do popisu odkazy (třeba do ISu na prezentace), nahrát soubory a definovat prezentujícího.
  • Účastníci se mohou zapojovat do výkladu a sdílet i vlastní obrazovky. Existuje však možnost ztlumit všechny připojené.
  • Při připojení více jak 15 účastníků se pozvaným vypnou kamery a mikrofony. Účastník si je musí sám aktivovat.
  • Možnost skombinovat se Sdílením dokumentů.
  • V případě více skupin je nutné vytvořit potřebný počet konferencí.

Připojení do MS Teams a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Studijní skupina „Třída/Classs“ v MS Teams

Studijní skupiny v MS Teams nabízí komplexní řešení výuky od sdílení dokumentů, diskuze, vytvoření dalších podskupin až po online setkání. (Možné využití v případě, že nepoužívate jiné nástroje pro jakoukoliv komunikaci se studenty.)

Návody:

Co je „Třída v MS Teams Office 365

Připojení do MS Teams a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Další možná řešení

K aplikacím není nabízena univerzitní uživatelská podpora.

Hangouts

Meet

Skype

Webex

Platforma vhodná pro videokonference.

 • Maximum 200 účastníků
 • Hovory včetně hlasu, videa a sdílení plochy
 • Možnost záznamu konference na počítač nebo do cloudu zoom
 • Možnost připojení anonymních účastníků (bez přihlášení)
 • Možnost chatu se všemi účastníky i 1:1

Zoom

Aplikace pro videokonferenční hovory s řadou funkcí a možnostmi konfigurace.

 • Do 3000 účastníků
 • Hovory včetně hlasu, videa a sdílení plochy
 • Možnost záznamu konference na počítač organizátora
 • Možnost streamování na YouTube a Facebook
 • Řada možností omezení funkcí pro účastníky (zákaz prezentace, vynucení vypnutí mikrofonu)
 • Možnost připojení anonymních účastníků (bez přihlášení)
 • Možnost chatu se všemi účastníky i 1:1
 • Možnost "breakout rooms" - oddělených videokonferencí podskupin účastníků
 • Hlasování

Přístup bez licence

 • Zoom je možné využívat i bez přidělené licence s následujícími omezeními:
  • Konference s více než 2 účastníky mohou mít maximální délku 40 minut.
  • Konferenci je možné nahrávat jen na počítač organizátora (ne do cloudu).

Přístup s licencí

 • Sdružení CESNET zajistilo pro akademickou sféru v ČR určité množství plných licencí, z toho je pro MU k dispozici 250 licencí. Licenci je možné získat na požádání na adrese milos.liska@cesnet.cz (zaměstnanci Masarykovy univerzity).
  • Před zasláním požadavku se přihlaste na https://cesnet.zoom.us (použijete UČO a SEKUNDÁRNÍ heslo).
  • Vzhledem k omezení počtu licencí prosím žádejte jen v případě, že budete nástroj intenzivně používat. Pro vyzkoušení využijte přístup zdarma.
  • Licencovaní uživatelé mají k dispozici plnou funkčnost.
  • Licenci potřebuje jen organizátor meetingu.

Návody a informace k licencím jsou k dispozici zde.
Doporučení pro volbu aplikace a vyjádření k bezpečnosti aplikace Zoom v článku zde.

Nejste si jisti? Konkrétní situace

Výuka v menší skupině: Mám skupinu cca 30 studentů. Pracuji se sdílením prezentace a otázkami z diskusního fóra studentů. Potřebuji záznam, který snadno předám studentům do ISu.

Seminář: Mám seminář, na kterém jsme zvyklí diskutovat o určitých problémech nebo textech. Potřebuji technologii, která mi umožní cca 20 studentů obhospodařit tak, aby mohli společně efektivně diskutovat a komunikovat. Má role je jak expertní, tak moderační. Nevystačím si s chatem, potřebuji aktivní zapojení všech účastníků, kteří se střídají ve slovu. 

Workshop: Potřebuji mít studenty v jedné „místnosti“ a něco jim zadat. Pak se rozdělí do skupin a pracují samostatně – potřebuji možnost se na ně občas „podívat“. Popřípadě je potřebuji zase pozvat na sdílení a prezentaci na jedno místo.

Obhajoba projektů/hromadné zkoušení: Student sám nebo v týmu prezentuje svůj projekt a diskutuje o něm s ostatními. Potřebuji prostředí, ve kterém studenti mohou sdílet své prezentace a hovořit. Ostatní studenti jim dávají zpětnou vazbu a mohou klást otázky. Ideálně spojující více možností komunikace dohromady. 

Počítáme/cvičíme v hodině: Studentům potřebuji zpřístupnit postup, analýzu nějakého problému nebo výpočet. Typicky bych v běžné třídě použil whiteboard s možností psaní i pro studenty. Uvítám záznam z lekce. 

Diskuze: V týmu pěti lidí potřebujeme o nějakém problému diskutovat. Maximálně využít něco jako „flipchart“ pro zapisování nápadů. Výsledek nemusí být nahraný, ale musí být možný export zápisků.

 • Doporučujeme Videokonferenci, pokud je nutné něco pouze prodiskutovat.
Konzultace a online sdílení

Online konzultace a sdílení dokumentů

Pro konzultace témat a prací, nebo pro spolupráci na sdíleném dokumentu.

 • Online živá konzultace
 • Potkání se nad dokumentem
 • Společná práce v dokumentu
 • Pomunikace nad dokumentem

Možná řešení:

Videokonference

Vhodné pro pravidelné i jednorázové setkání. Organizátor může účastníkům poslat pozvánku přes MS Teams, popřípadě vytvoří link, který jim nasdílí například přes IS či Moodle. Účastníci se mohou připojit na počítači i anonymně přes webové rozhraní (doporučujeme Chrome, Edge).

Návody:

Další možnosti videokonference:

 • TIPY!
  • Okamžité zavolání je vhodné například při veřejných konzultačních hodinách vyučujícího.
  • Doporučujeme zkombinovat se: Sdílení dokumentace.

Připojení do MS Teams a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Sdílení a online spolupráce na dokumentech Microsoft OneDrive pro firmy

Možnost sdílet dokumenty pomocí OneDrive, společně ho komentovat, upravovat a diskutovat nad ním v chatu.

Návody:

Co je OneDrive pro firmy

Připojení do OneDrive a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Další možná řešení

K aplikacím není nabízena univerzitní uživatelská podpora.

Hangouts

Meet

Skype

WhatsApp

Nejste si jisti? Konkrétní situace

Potřebujeme společně na něčem pracovat: Potřebuji studentům poskytnout dataset, obrázky, texty, se kterými na hodině nějak pracujeme. Typicky chci mít možnost do textů či obrázků psát, případně pracovat s aplikací, kterou studentům nasdílím. 

 • Pokud je to dlouhodobé/pravidelné, doporučujeme Studijní skupinu v Teams.

Konzultace/zkouška: Potřebujeme se se studentem setkat nad textem (typicky Word), ideálně do něj společně vidět a diskutovat o něm. 

 • Pro jednorázové/uzavřené společné konzultace doporučujeme kombinaci Videokonference a sdílení dokumentace.

Diskuze: V týmu pěti lidí potřebujeme o nějakém problému diskutovat. Maximálně využít něco jako „flipchart“ pro zapisování nápadů. Výsledek nemusí být nahraný, ale musí být možný export zápisků.

 • Doporučujeme Videokonferenci, pokud je nutné něco pouze prodiskutovat.

Uživatelská podpora pro MS Teams

 • Pro dotazy na funkčnost je k dispozici diskusní skupina Podpora Office 365 v Yammeru.
 • Podporu (nejen) nástrojů pro spolupráci zabezpečuje univerzitní IT ServiceDesk na adrese it@muni.cz.
 • S problémy jako je nastavení zvuku a videa, nebo s pomocí instalace těchto nástrojů, je také možné kontaktovat IT podporu na své fakultě.

Novinky a inspirace

Možnosti distanční výuky (IS MU) Fakultní a další zdroje Online zkoušení

Přihlásit se do O365

Přesměruje na webové rozhraní Office 365. Zadejte učo@muni.cz. Budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte učo a primární heslo.