Bezkontaktní online výuka


Na Masarykově univerzitě je možné pro bezkontaktní výuku využít kombinaci různých nástrojů a vždy jsou k dispozici lidé, kteří dokáží vyučujícím poradit a nasměrovat je či metodicky podpořit.

Kde mohou učitelé hledat pomoc s online výukou?

Hlavní kontaktní osoby pro pomoc s online výukou a e-learningem jsou e-technici, kteří dokáží nasměrovat vyučující případně k dalším kontaktním osobám:

Obecné tipy, nástroje a návody k distanční výuce jsou zveřejňovány průběžně na stránce v IS. Stránka obsahuje i zkušenosti a inspiraci od vyučujících.

Univerzitní pracoviště CERPEK nabízí v rámci RVV projektu webináře zacílené na podporu online výuky, podrobnější informace jsou popsány zde.

Jaké nástroje učitelům pro řešení online výuky univerzita nabízí?

Při bezkontaktní online výuce si učitelé obvykle nevystačí s jedním nástrojem, ale je potřeba nástroje a možnosti vzájemně kombinovat. Základem je systém pro řízení výuky (LMS - Learning Management System). Pro online setkávání se studenty lze využívat různé videokonferenční nástroje. Pro zvýšení interaktivity online setkávání jsou k dispozici speciální pomůcky.

Základní LMS je na univerzitě Informační systém MU, alternativně jsou na některých fakultách využívány i jiné LMS (např. Moodle).

Informační systém MU

 • Organizace výuky a komunikace se studenty, evidence online výuky, organizace do seminárních skupin
 • Elektronická podpora výuky
 • Přes e-mail v kurzu či interaktivní osnovu učitelé prvotně oslovují své studenty a sdělují přístupové informace do vybrané videokonferenční platformy
 • Odevzdávání domácích úkolů i esejí (včetně možné kontroly proti opisování)
 • Archivace záznamů z online výuky i zkoušení
 • Online testování

Základním univerzitním nástrojem, kde probíhají online setkávání, je MS Teams. Alternativně jsou na některých fakultách používány i jiné nástroje (ZOOM, Google Hangout Meet…).

MS Teams

 • Online setkávání se studenty (samotné přednášky a jednotlivé semináře)
 • Živé událostí pro více než 300 účastníků
 • Ústní zkoušky a individuální konzultace se studenty
 • Spolupráce na sdílených dokumentech
 • Více informací na stránce Možnosti MS Teams pro výuku

Zoom

Zoom

Aplikace pro videokonferenční hovory s řadou funkcí a možnostmi konfigurace.

 • Do 300 účastníků
 • Hovory včetně hlasu, videa a sdílení plochy
 • Možnost záznamu konference na počítač organizátora
 • Možnost streamování na YouTube a Facebook
 • Řada možností omezení funkcí pro účastníky (zákaz prezentace, vynucení vypnutí mikrofonu)
 • Možnost připojení anonymních účastníků (bez přihlášení)
 • Možnost chatu se všemi účastníky i 1:1
 • Možnost "breakout rooms" - oddělených videokonferencí podskupin účastníků
 • Hlasování

Přístup bez licence

 • Zoom je možné využívat i bez přidělené licence s následujícími omezeními:
  • Konference s více než 2 účastníky mohou mít maximální délku 40 minut.
  • Konferenci je možné nahrávat jen na počítač organizátora (ne do cloudu).

Přístup s licencí

 • Sdružení CESNET zajistilo pro akademickou sféru v ČR určité množství plných licencí, z toho je pro MU k dispozici 250 licencí. Licenci je možné získat na požádání na adrese milos.liska@cesnet.cz (zaměstnanci Masarykovy univerzity).
  • Před zasláním požadavku se přihlaste na https://cesnet.zoom.us (použijete UČO a PRIMÁRNÍ heslo).
  • Vzhledem k omezení počtu licencí prosím žádejte jen v případě, že budete nástroj intenzivně používat. Pro vyzkoušení využijte přístup zdarma.
  • Licencovaní uživatelé mají k dispozici plnou funkčnost.
  • Licenci potřebuje jen organizátor meetingu.

Návody a informace k licencím jsou k dispozici zde.
Doporučení pro volbu aplikace a vyjádření k bezpečnosti aplikace Zoom v článku zde.

Pro zvýšení interaktivity v online hodinách lze použít různé speciální pomůcky a nástroje třetích stran (Socrative, Kahoot, Padlet aj.). Je dobré je používat obezřetně, může se stát, že v některých případech může docházet k problémům ohledně GDPR či bezpečnosti. V případě nejasností vhodnosti použití, je doporučena konzultace s pověřenými osobami na univerzitě. Pro řešení specifických požadavků na výuku je možné kontaktovat Servisní středisko pro e-learning pro pomoc s výběrem nejvhodnějšího řešení.

Další informace

Novinky a inspirace

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 11 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.