Bezkontaktní online výuka


Nástroje a doporučení

Univerzitní nástroje

Na MUNI lze pro online výuku využít dvě hlavní platformy, a to Informační systém MU (IS MU) a MS Teams z balíku O365 od Microsoftu.

Kromě těchto platforem je vyučujícím k dispozici i celá řada dalších nástrojů. Bližší informace jsou dostupné na fakultních stránkách.

Interaktivní výuka

IS MU

 • E-mail, diskuzní fóra, poznámkové bloky
 • Zprostředkování el. studijních materiálů
 • Předávání odkazů, pozvánek
 • Odevzdávání úkolů, procvičování a testování
Přednáška nad 300 lidí

Přednášky a jednosměrná výuka

Ideální pro standardní přednášky pro 300 a více studentů.

 • Živá přednáška, kdy studenti reagují pomocí diskuzního fóra
 • Tvorba záznamu z přednášky

Možná řešení:

Živá událost

Vhodné zejména při sdělování obsahu směrem k účastníkům (účastníci se zapojují formou psaných dotazů). Je zde řízen přístup – kdo se události má zúčastnit a organizace prezentujících. Pozvánku je možné vložit například do ISu nebo rozeslat e-mailem. Událost je až pro 10 000 posluchačů.

 • Omezení počtu možných událostí v jeden čas je prozatím 15 (v přípravě je systém pro koordinaci).
 • Nutná licence A3, kterou na požádání uděluje ServiceDesk – it@muni.cz.

Návody:

Připojení do MS Teams a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Další možná řešení

Aplikace nemají univerzitní uživatelskou podporu.

OBS Studio

Webex

Platforma vhodná pro videokonference.

 • Maximum 200 účastníků
 • Hovory včetně hlasu, videa a sdílení plochy
 • Možnost záznamu konference na počítač nebo do cloudu zoom
 • Možnost připojení anonymních účastníků (bez přihlášení)
 • Možnost chatu se všemi účastníky i 1:1

Zoom

Aplikace pro videokonferenční hovory s řadou funkcí a možnostmi konfigurace.

 • Do 3000 účastníků
 • Hovory včetně hlasu, videa a sdílení plochy
 • Možnost záznamu konference na počítač organizátora
 • Možnost streamování na YouTube a Facebook
 • Řada možností omezení funkcí pro účastníky (zákaz prezentace, vynucení vypnutí mikrofonu)
 • Možnost připojení anonymních účastníků (bez přihlášení)
 • Možnost chatu se všemi účastníky i 1:1
 • Možnost "breakout rooms" - oddělených videokonferencí podskupin účastníků
 • Hlasování

Přístup bez licence

 • Zoom je možné využívat i bez přidělené licence s následujícími omezeními:
  • Konference s více než 2 účastníky mohou mít maximální délku 40 minut.
  • Konferenci je možné nahrávat jen na počítač organizátora (ne do cloudu).

Přístup s licencí

 • Sdružení CESNET zajistilo pro akademickou sféru v ČR určité množství plných licencí, z toho je pro MU k dispozici 250 licencí. Licenci je možné získat na požádání na adrese milos.liska@cesnet.cz (zaměstnanci Masarykovy univerzity).
  • Před zasláním požadavku se přihlaste na https://cesnet.zoom.us (použijete UČO a PRIMÁRNÍ heslo).
  • Vzhledem k omezení počtu licencí prosím žádejte jen v případě, že budete nástroj intenzivně používat. Pro vyzkoušení využijte přístup zdarma.
  • Licencovaní uživatelé mají k dispozici plnou funkčnost.
  • Licenci potřebuje jen organizátor meetingu.

Návody a informace k licencím jsou k dispozici zde.
Doporučení pro volbu aplikace a vyjádření k bezpečnosti aplikace Zoom v článku zde.

Nejste si jisti? Podívejte se na konkrétní situace

Učím v aule: Mám skupinu cca 600 studentů, přednáším frontálně, ale potřebuji nástroj, abych se zeptal nebo získal zpětnou vazbu. Potřebuji záznam, který snadno předám studentům do ISu. 

Přednášky a semináře

Semináře, workshopy a interaktivní výuka

K využití v případech, kdy je potřeba studentům předat výklad a zároveň je zapojit do diskuze a aktivně s nimi pracovat. Možné využití pro výuku do velikosti 300 lidí.

 • Aktivní komunikace se studenty
 • Hromadné diskuze a konzultace
 • Přednáška s prezentací
 • Tvorba záznamů z hodiny

Možná řešení:

Videokonference

Vhodné pro pravidelné i jednorázové setkání. Organizátor může účastníkům poslat pozvánku přes MS Teams, popřípadě vytvoří link, který jim nasdílí například přes IS či Moodle. Účastníci se mohou připojit na počítači i anonymně přes webové rozhraní (doporučujeme Chrome, Edge).

Návody:

Další možnosti videokonference:

 • TIPY!
  • V pozvánce je možnost přidat do popisu odkazy (třeba do ISu na prezentace), nahrát soubory a definovat prezentujícího.
  • Účastníci se mohou zapojovat do výkladu a sdílet i vlastní obrazovky. Existuje však možnost ztlumit všechny připojené.
  • Při připojení více jak 15 účastníků se pozvaným vypnou kamery a mikrofony. Účastník si je musí sám aktivovat.
  • Možnost zobrazení až 49 účastníků schůzky (studentů) v režimu Velká galerie a Společně.
  • Možnost skombinovat se Sdílením dokumentů.
  • V případě více skupin je nutné vytvořit potřebný počet konferencí.

Připojení do MS Teams a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Studijní skupina „Třída/Classs“ v MS Teams

Studijní skupiny v MS Teams nabízí komplexní řešení výuky od sdílení dokumentů, diskuze, vytvoření dalších podskupin až po online setkání. (Možné využití v případě, že nepoužívate jiné nástroje pro jakoukoliv komunikaci se studenty.)

Návody:

Co je „Třída v MS Teams Office 365

Připojení do MS Teams a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Další možná řešení

K aplikacím není nabízena univerzitní uživatelská podpora.

Hangouts

Meet

Skype1)

1) Univerzitní Skype pro firmy již není podporován. Všichni uživatelé byli automaticky převedeni do MS Teams.

Webex

Platforma vhodná pro videokonference.

 • Maximum 200 účastníků
 • Hovory včetně hlasu, videa a sdílení plochy
 • Možnost záznamu konference na počítač nebo do cloudu zoom
 • Možnost připojení anonymních účastníků (bez přihlášení)
 • Možnost chatu se všemi účastníky i 1:1

Zoom

Aplikace pro videokonferenční hovory s řadou funkcí a možnostmi konfigurace.

 • Do 3000 účastníků
 • Hovory včetně hlasu, videa a sdílení plochy
 • Možnost záznamu konference na počítač organizátora
 • Možnost streamování na YouTube a Facebook
 • Řada možností omezení funkcí pro účastníky (zákaz prezentace, vynucení vypnutí mikrofonu)
 • Možnost připojení anonymních účastníků (bez přihlášení)
 • Možnost chatu se všemi účastníky i 1:1
 • Možnost "breakout rooms" - oddělených videokonferencí podskupin účastníků
 • Hlasování

Přístup bez licence

 • Zoom je možné využívat i bez přidělené licence s následujícími omezeními:
  • Konference s více než 2 účastníky mohou mít maximální délku 40 minut.
  • Konferenci je možné nahrávat jen na počítač organizátora (ne do cloudu).

Přístup s licencí

 • Sdružení CESNET zajistilo pro akademickou sféru v ČR určité množství plných licencí, z toho je pro MU k dispozici 250 licencí. Licenci je možné získat na požádání na adrese milos.liska@cesnet.cz (zaměstnanci Masarykovy univerzity).
  • Před zasláním požadavku se přihlaste na https://cesnet.zoom.us (použijete UČO a PRIMÁRNÍ heslo).
  • Vzhledem k omezení počtu licencí prosím žádejte jen v případě, že budete nástroj intenzivně používat. Pro vyzkoušení využijte přístup zdarma.
  • Licencovaní uživatelé mají k dispozici plnou funkčnost.
  • Licenci potřebuje jen organizátor meetingu.

Návody a informace k licencím jsou k dispozici zde.
Doporučení pro volbu aplikace a vyjádření k bezpečnosti aplikace Zoom v článku zde.

Nejste si jisti? Konkrétní situace

Výuka v menší skupině: Mám skupinu cca 30 studentů. Pracuji se sdílením prezentace a otázkami z diskusního fóra studentů. Potřebuji záznam, který snadno předám studentům do ISu.

Seminář: Mám seminář, na kterém jsme zvyklí diskutovat o určitých problémech nebo textech. Potřebuji technologii, která mi umožní cca 20 studentů obhospodařit tak, aby mohli společně efektivně diskutovat a komunikovat. Má role je jak expertní, tak moderační. Nevystačím si s chatem, potřebuji aktivní zapojení všech účastníků, kteří se střídají ve slovu. 

Workshop: Potřebuji mít studenty v jedné „místnosti“ a něco jim zadat. Pak se rozdělí do skupin a pracují samostatně – potřebuji možnost se na ně občas „podívat“. Popřípadě je potřebuji zase pozvat na sdílení a prezentaci na jedno místo.

Obhajoba projektů/hromadné zkoušení: Student sám nebo v týmu prezentuje svůj projekt a diskutuje o něm s ostatními. Potřebuji prostředí, ve kterém studenti mohou sdílet své prezentace a hovořit. Ostatní studenti jim dávají zpětnou vazbu a mohou klást otázky. Ideálně spojující více možností komunikace dohromady. 

Počítáme/cvičíme v hodině: Studentům potřebuji zpřístupnit postup, analýzu nějakého problému nebo výpočet. Typicky bych v běžné třídě použil whiteboard s možností psaní i pro studenty. Uvítám záznam z lekce. 

Diskuze: V týmu pěti lidí potřebujeme o nějakém problému diskutovat. Maximálně využít něco jako „flipchart“ pro zapisování nápadů. Výsledek nemusí být nahraný, ale musí být možný export zápisků.

 • Doporučujeme Videokonferenci, pokud je nutné něco pouze prodiskutovat.
Konzultace a online sdílení

Online konzultace a sdílení dokumentů

Pro konzultace témat a prací, nebo pro spolupráci na sdíleném dokumentu.

 • Online živá konzultace
 • Potkání se nad dokumentem
 • Společná práce v dokumentu
 • Pomunikace nad dokumentem

Možná řešení:

Videokonference

Vhodné pro pravidelné i jednorázové setkání. Organizátor může účastníkům poslat pozvánku přes MS Teams, popřípadě vytvoří link, který jim nasdílí například přes IS či Moodle. Účastníci se mohou připojit na počítači i anonymně přes webové rozhraní (doporučujeme Chrome, Edge).

Návody:

Další možnosti videokonference:

 • TIPY!
  • Okamžité zavolání je vhodné například při veřejných konzultačních hodinách vyučujícího.
  • Doporučujeme zkombinovat se: Sdílení dokumentace.
  • Možnost vytvoření hovoru „konzultace“. Studenti čekají v předsálí a vyučující může studenta pustit do hovoru. Pro nastavení je třeba v možnostech schůzky u „Kdo může obejít předsálí?“ zvolit „Jenom já“.
  • Alternativou vytvoření hovoru ke konzultacím je využití MS Bookings, kterou lze přidat do záložky týmu. 

Připojení do MS Teams a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Sdílení a online spolupráce na dokumentech Microsoft OneDrive pro firmy

Možnost sdílet dokumenty pomocí OneDrive, společně ho komentovat, upravovat a diskutovat nad ním v chatu.

Návody:

Co je OneDrive pro firmy

Připojení do OneDrive a Office 365

 • Přesměrování na webové rozhraní Office 365 – zadejte učo@muni.cz. Dále budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte UČO a primární heslo.
 • Tip! Pro online komunikaci ve webovém prohlížeči doporučujeme použít Chrome či Microsoft Edge.

Další možná řešení

K aplikacím není nabízena univerzitní uživatelská podpora.

Hangouts

Meet

Skype1)

WhatsApp

1) Univerzitní Skype pro firmy již není podporován. Všichni uživatelé byli automaticky převedeni do MS Teams.

Nejste si jisti? Konkrétní situace

Potřebujeme společně na něčem pracovat: Potřebuji studentům poskytnout dataset, obrázky, texty, se kterými na hodině nějak pracujeme. Typicky chci mít možnost do textů či obrázků psát, případně pracovat s aplikací, kterou studentům nasdílím. 

 • Pokud je to dlouhodobé/pravidelné, doporučujeme Studijní skupinu v Teams.

Konzultace/zkouška: Potřebujeme se se studentem setkat nad textem (typicky Word), ideálně do něj společně vidět a diskutovat o něm. 

 • Pro jednorázové/uzavřené společné konzultace doporučujeme kombinaci Videokonference a sdílení dokumentace.

Diskuze: V týmu pěti lidí potřebujeme o nějakém problému diskutovat. Maximálně využít něco jako „flipchart“ pro zapisování nápadů. Výsledek nemusí být nahraný, ale musí být možný export zápisků.

 • Doporučujeme Videokonferenci, pokud je nutné něco pouze prodiskutovat.

Uživatelská podpora pro MS Teams

 • Pro dotazy na funkčnost je k dispozici diskusní skupina Podpora Office 365 v Yammeru.
 • Podporu (nejen) nástrojů pro spolupráci zabezpečuje univerzitní IT ServiceDesk na adrese it@muni.cz.
 • S problémy jako je nastavení zvuku a videa, nebo s pomocí instalace těchto nástrojů, je také možné kontaktovat IT podporu na své fakultě.

Aplikace a užitečné odkazy

Rozšíření MS Teams

 • Insight: přehled aktivních studentů, odevzdání zadání, účast na schůzkách (rozšíření týmu)
  Více informací zde.
 • Forms: možnost rychlého hlasování
 • Je doporučováno využívat rozšíření od Microsoftu, u rozšíření třetích stran až po přečtení podmínek k užití (předávání osobních údajů, lokalita, kde jsou data uložena atp.), např. Kahoot, Quizlet, Flipgrid, Polly.

Na obrázku je uvedena možnost přidání hlasování přes Forms v konverzaci. V případě, že aplikace v konverzaci není dostupná, lze ji přidat přes novou kartu v horním řádku chatu symbolem „+“.

Novinky a inspirace

Možnosti distanční výuky (IS MU) Fakultní a další zdroje Online zkoušení

Přihlásit se do O365

Přesměruje na webové rozhraní Office 365. Zadejte učo@muni.cz. Budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte učo a primární heslo.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.