Microsoft Stream


Službu MS Stream mohou využít studenti i zaměstnanci, kde mohou bezpečně nahrávat videa, pouštět si je a sdílet. Služba je vhodná pro sdílení záznamů z výuky, školení nebo jiných videí. K videu se může jednoduše přidat komentář, formulář, titulky a upravit oprávnění. Obsah je možné seskupit do kanálů a skupin nebo přidat do Teams, SharePoint, OneNote a Yammeru.

Uchování záznamu ze schůzky v Teams

Do MS Stream se ukládají záznamy schůzek MS Teams, které spustili uživatelé s licencí A3. To jsou 1) všichni studenti 2) zaměstnanci, kteří mají v INET nastavenu licenci A3. Velikost úložného prostoru je 500 GB.

Možnosti oprávnění

Oprávnění k nahrávání mají přihlášení účastníci schůzky. V případě potřeby je možné upravit role ve schůzce (nastavení je možné v Možnosti schůzky a pouze já, případně konkrétní osoby). Nastavení oprávnění záznamu mohou měnit pouze vlastníci záznamu.

Nahrávání okamžitého hovoru

U okamžitého hovoru se schůzka nahrává do MS Stream a je k nalezení v chatu, kde je vykonaný okamžitý hovor. Osoba, která v okamžitém hovoru spustila nahrávání, je vlastníkem videa, ostatní osoby mohou video sledovat.

Nahrávání naplánované schůzky

U naplánované schůzky, kde jsou určená oprávnění, mohou nahrávat prezentující a organizátor schůzky. Účastníci a hosti nemají možnost zapnout nahrávání. Pokud není nastavené oprávnění u schůzky, všichni v rámci organizace se automaticky připojí do role prezentujícího kromě Hostů.

Příklad: Osoba, která spustila nahrávání je vlastník nahrávky. V případě, že osoba A organizovala schůzku a osoba B zapnula nahrávání, jsou vlastníky záznamu obě osoby. Stažení nahrávky mají k dispozici vlastníci schůzky, ostatní v rámci schůzky mají k záznamu schůzky přístup, ale nemohou ho stáhnout, pouze zhlédnout. Vlastníci nahrávky mají možnost upravit oprávnění k přístupu nahrávky.

Nahrávání schůzky v kanálu týmu

Platí stejné nastavení jako u nahrávání okamžitého hovoru či naplánované schůzky. Vlastníkem záznamu je nahrávající a zobrazení záznamu je k dispozici všem členům skupiny.

Příklad: Pokud je vytvořena schůzka v týmu vlastníkem A, který také zapnul nahrávání, tak je vlastníkem pouze on (vlastník A). V případě zapnutí nahrávky vlastníkem B, tedy začne se nahrávat ve schůzce vytvořené vlastníkem A, pak jsou vlastníci oba. Ovšem vlastníka B, který zapnul nahrávání, nelze odstranit z role vlastníka. To stejné platí i u schůzek vytvořených mimo tým.

Přihlásit se do MS Stream

Žádost o licenci A3

Přihlásit se do O365

Přesměruje na webové rozhraní Office 365. Zadejte učo@muni.cz. Budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte učo a primární heslo.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.