Microsoft Stream


Návod: Kde najít oprávnění pro záznam videohovoru?

Upozornění

Od 16. 8. 2021 se záznamy hovorů Teams neukládají do Microsoft Stream, ale do OneDrive či SharePointu. Záznamy pořízené před 16. 8. 2021 na Streamu zůstávají.

V Microsoft Stream

1
V aplikaci Stream z horního menu vyberete Můj obsah a zvolíte Schůzky.
U požadovaného záznamu schůzky kliknete na Aktualizovat podrobnosti o videu.

2
Následně v části Oprávnění nastavíte dle potřeb popsaných v bodě 3.

3
V nastavení oprávnění můžete nastavit zpřístupnění videa celé univerzitě pomocí zaškrtnutí možnosti Umožnit všem uživatelům v organizaci zobrazit toto video. Pro zrušení tohoto nastavení zrušte zaškrtnutí této možnosti a potvrďte volbu tlačítkem Použít.
Pro vymazání přístupu (Vlastník či Zobrazení) u dané osoby či skupiny stiskněte křížek a volbu potvrďte tlačítkem Použít.

4
V případě sdílení v rámci organizace povolte Umožnit všem uživatelům v organizaci zobrazit toto video.

V části Sdílet s můžete vybrat z:
Moje skupiny – skupina, ke které máte přístup
Kanály – přidání do kanálu skupiny, kde máte přístup, případně veřejné skupiny
Uživatelé – konkrétním osobám, skupinám zabezpečení nebo skupinám Office 365, do kterých nemáte právo přispívat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.