MUNI Zabezpečení zkoušek

Zkušební režimy nejsou v rámci MU jednotné a každá fakulta si službu řeší po svém. Služba umožňuje na podporovaných PC během několika minut přejít na speciální režim, který mohou vyučující využít ke zkoušení studentů. Tímto nastavením se minimalizuje možnost podvádění. 

Zkouškové režimy pod správou ÚVT můžete využít ve všech PC studovnách vyjma Právnické fakulty a na UKB v učebně A9-316. Zabezpečení zkouškových režimů v dalších učebnách a posluchárnách se liší fakultu od fakulty. Pro bližší informace vyberte svoji fakultu. Pro podporu na jiných pracovištích kontaktujte příslušné IT centrum.

Jaké zkouškové účty jsou k dispozici?

Režim odpovědník

Počítač se po nastavení režimu přihlásí speciálním účtem a spuštěným odpovědníkem z IS MU. Ten je v tomto režimu jedinou možností využití počítače. Studenti nemají přístup na internet, k vlastním datům ani aplikacím počítače.

Režim zkouška

V tomto režimu jsou počítače odpojeny od sítě. Studenti rovněž nemají přístup k vlastním datům, mají však k dispozici veškeré softwarové vybavení počítače.

Související služby

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.