FSS Zabezpečení zkoušek

V PC učebnách PC25 a PC26 zajišťujeme zkouškové režimy. Obě učebny mají na učitelských PC umístěnou aplikaci usnadňující nastavení zkouškových režimů. Pro zkoušení se používají speciální účty: pro odpovědníky v IS, anebo pro zkoušení v jiných aplikacích (MS Word, SPSS, …).

Zkoušení pomocí odpovědníků

Pracovníci CIKT FSS nejsou školení v nastavování odpovědníků. Kontaktujte nás v případě, pokud máte zájem o nastavení počítačů v PC učebnách pro účely zkoušení. Pokud máte zájem o pomoc s přípravou a nastavením odpovědníku:

  • Kontaktujte fakultní e–techničku ohledně následujícího:
    • kontrola nastavení odpovědníků
    • kontrola nastavení práv k odpovědníkům
    • rozsah IP adres počítačů v učebnách
    • dohoda termínů zkoušek
  • Přečtěte si informace o nastavení odpovědníků v nápovědě v IS MU

Zkoušení v jiných aplikacích

Pro typ úloh jako je psani ve Wordu, počítání v SPSS, Excelu nebo statistických programech je používán účet student. Sdělte nám prosím termíny, kdy budete tímto způsobem zkoušet, abychom vám mohli připravit učebnu.

Aplikace pro ovládání učebny

Pro nastavování zkouškových režimů používáme grafickou aplikaci dostupnou přes web. Odkaz na ni je umístěn na učitelských PC v učebnách. Rádi vám učebny nastavíme, ale už jsme celou řadu vyučujících zaškolili v samostatném ovládání učeben a umožnili jim samostatně zkoušet ve vybraném čase. Rádi zaškolíme i další zájemce.

Upozornění. V aplikaci lze ovládat obě učebny PC25 i PC26 proto při používání aplikace dávejte pozor s kterou místností pracujete, aby omylem nedošlo k nechtěnému restartu jiné učebny než zamýšlíte.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.