MUNI Připojení z domova (VPN)

Pomocí VPN (Virtual Private Network) se mohou zaměstnanci a studenti přihlásit do univerzitní sítě například z domu, zahraničí nebo z jiné univerzity. Po připojení k VPN se bude počítač chovat tak, jako by byl připojen přímo v univerzitní síti.

Výhody

Přístup ke zdrojům Po připojení můžete využívat služby, které jsou dostupné pouze z univerzitní sítě. Takovými službami je například přístup k placeným informačním zdrojům MU či přístup ke specializovaným zařízením a přístrojům nebo k univerzitním licencím.
Podpora běžných platforem  Připojit se k VPN lze s operačními systémy Windows, macOS, Linux a dalšími. Z mobilních platforem jsou podporována zařízení s OS Android nebo iOS.
Dedikované servery Speciální VPN servery pouze pro zaměstnance a studenty jedné fakulty či pracoviště pro přístup ke zdrojům, které nejsou pro celou MU, ale jenom pro některou z fakult nebo jiné pracoviště.
Zabezpečení a spolehlivost Spojení je vždy šifrované a umožňuje bezpečné připojení i z neznámých sítí. VPN servery mají redundantní napájení z nezávislých napájecích okruhů a jsou spolehlivé vůči výpadku.

Jak funguje VPN?

Klient požádá server o vytvoření tunelu. Když server ověří jméno a heslo uživatele, klient i server vytvoří nová síťová rozhraní, která jsou spojena tunelem, který je šifrovaný a přes který jdou veškerá data.

Servery po cestě tak vidí komunikaci mezi klientem a serverem šifrovaně a nejsou schopny ji přečíst. Cílový server potom data rozšifruje a pošle dál do internetu. Z venku to vypadá, že klient má počítač připojený přímo k serveru.

Pravidla univerzitní sítě

Připojením k VPN se počítač stává součástí univerzitní sítě. Je tedy nutné řídit se pravidly pro používání IT a dodržovat základní zabezpečení počítače.

Sponzorované účty

Pro externí spolupracovníky, hosty konferencí nebo univerzitního hotelu, kteří nemohou použít vlastní univerzitní identifikační číslo (UČO), se vytváří tzv. sponzorované účty. Tyto účty mají omezenou časovou platnost a opravňují k využívání pouze vyjmenovaných služeb. Bližší informace k externím účtům naleznete u služby Správa skupin a přístupů v sekci Sponzorované účty.

Návody

Další informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.