LAW Zabezpečení zkoušek

Při psaní elektronických testů v počítačových učebnách na PrF můžete využít zabezpečený zkouškový režim. Studentům se dopředu nastaví počítač, který bude mít omezené prostředí podle vybraného režimu.

Zkoušení pomocí odpovědníků

Počítač se po nastavení režimu přihlásí speciálním účtem a spuštěným odpovědníkem z IS MU. Ten je v tomto režimu jedinou možností využití počítače. Studenti nemají přístup na internet, k vlastním datům ani aplikacím počítače. Přečtěte si informace o nastavení odpovědníků v nápovědě v IS MU

Pokud máte zájem o tento režim, kontaktujte prosím e-techničku PrF

Zkoušení v aplikaci Word

Počítač se po nastavení režimu přihlásí speciálním účtem, kde nejsou přístupná data uživatele ani internet. Uživatel smí používat veškeré aplikace počítače včetně právnických informačních systémů. Výstup lze psát do Wordu, případně jiné aplikace.

Pro tento typ zkoušení je nutné se individuálně domluvit na postupu.

Diplomový úkol Vyšší justiční úředník

V tomto speciálním režimu je počítač nastaven pro práci s aplikací Word, právními informačními systémy a bez přístupu na internet. Výstupem je vytisknutý diplomový úkol.

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Právnické fakulty (CIT PrF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.