FF Zabezpečení zkoušek

Při psaní elektronických testů v počítačových učebnách na FF můžete využít zabezpečený zkouškový režim. Studenti se přihlásí pod speciálním účtem a pracují v omezeném prostředí, které minimalizuje možnosti podvádění.

Upozornění: Zabezpečený prohlížeč využívaný ve zkouškových účtech z licenčních důvodů nepodporuje přehrávání některých obvyklých typů audiovizuálních souborů (jako mp4, mkv apod.). Používáte-li ve zkouškových účtech videa, je třeba je převést do podporovaného formátu WebM.
Pokud chcete s kontrolou či převodem formátu videí pomoci, neváhejte nás kontaktovat pomocí tlačítka "Požádat o asistenci".

Jaké zkouškové účty jsou na FF k dispozici?

Účet pro standardní testování v ELF

Účet je vhodný pro psaní klasických testů v systému ELF.

Po přihlášení se spustí pouze zabezpečený internetový prohlížeč v celoobrazovkovém režimu. Připojení k internetu je omezené na elektronické kurzy v systému ELF.

Pro přihlášení využijte připravené zkouškové účty. Jejich název se liší dle učebny, ve které vyučujete.

Názvy účtů jsou následující:

  • v učebnách B2.33, L11 je účet ff-zkouska
  • v učebnách G02, G13 a G21 je účet ff-zkouskag

 

Účet pro testování s Wordem

Účet je vhodný pro psaní esejí, které je pak možné odevzdat jako úkol v systému ELF. Dostupné je online úložiště, na nějž lze studentům nahrát zadání, a na které se odesílají záložní kopie studentských prací.

Po přihlášení se spustí zabezpečený internetový prohlížeč a textový editor MS Word. Připojení k internetu je omezené na elektronické kurzy v systému ELF.

Pro přihlášení využijte připravené zkouškové účty. Jejich název se liší dle učebny, ve které vyučujete.

Názvy účtů jsou následující:

  • v učebnách B2.33, L11 je účet ff-zkouskaw
  • v učebnách G02, G13 a G21 je účet ff-zkouskagw

Účet pro testování v odpovědníku IS MU

Účet je určený pro testování pomocí odpovědníků v IS MU.

Po přihlášení se spustí pouze zabezpečený internetový prohlížeč v celoobrazovkovém režimu. Domovská stránka je nastavená na seznam dostupných odpovědníků v IS a připojení k internetu je omezené pouze na informační systém IS MU.

Pro další zabezpečení odpovědníků doporučujeme využít omezení přístupu na IP adresy.

POZOR: Do IS se ve zkouškovém režimu nebudou moci přihlásit studenti, kteří mají zapnuté dvoufaktorové ověření. Studenty proto předem varujte, aby si dvoufaktorové ověření po dobu zkoušky deaktivovali.

Pro přihlášení využijte připravené zkouškové účty. Jejich název se liší dle učebny, ve které vyučujete.

Názvy účtů jsou následující:

  • v učebnách B2.33, L11 je účet ff-zkouskais
  • v učebnách G02, G13 a G21 je účet ff-zkouskagis

Ve kterých učebnách lze zkouškové účty použít?

Zabezpečený zkouškový režim lze využít v počítačových učebnách B2.33, G02, G21, L11 a N31.

Technická a metodická asistence

Pracovníci Kanceláře e-learningu nabízí vyučujícím používajícím elektronické testování technickou i metodickou asistenci. V jejím rámci mohou:

  • konzultovat s vámi správné nastavení a zabezpečení testů v Elfu
  • ukázat vám, jak fungují zabezpečené zkouškové režimy
  • nahrát na server online soubor se zadáním, které si budou studenti moci při testování zobrazit (pouze pro testování s Wordem)
  • vypomoci vám s technickým postupem na začátku testování

V případě zájmu o asistenci nás s dostatečným časovým předstihem (alespoň 3 dny předem) kontaktujte pomocí formuláře (tlačítko „Požádat o asistenci“ výše). Uveďte při tom, o jaké služby máte zájem.

Návody

Další informace

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.