FF Zabezpečení zkoušek

Při psaní elektronických testů v počítačových učebnách na FF můžete využít zabezpečený zkouškový režim. Studenti se přihlásí pod speciálním účtem a pracují v omezeném prostředí, které minimalizuje možnosti podvádění.

Jaké zkouškové účty jsou na FF k dispozici?

Účet pro standardní testování v ELF (PHIL\zkouska)

Účet je vhodný pro psaní klasických testů v systému ELF.

Po přihlášení se spustí pouze zabezpečený internetový prohlížeč v celoobrazovkovém režimu. Připojení k internetu je omezené na elektronické kurzy v systému ELF.

Účet pro standardní testování mimo ELF (PHIL\zkouska1)

Účet je vhodný pro psaní testů v jiných systémech než ELF (např. IS MU).

Po přihlášení se spustí pouze zabezpečený internetový prohlížeč v celoobrazovkovém režimu. Domovská stránka je nastavená na systém ELF, připojení k internetu však není omezené (mimo ELF se lze dostat např. pomocí odkazu umístěného v některém z kurzů).

Účet pro testování s Wordem (PHIL\zkouskaw2)

Účet je vhodný pro psaní esejí, které je pak možné odevzdat jako úkol v systému ELF. Dostupné je online úložiště, na nějž lze studentům nahrát zadání, a na které se odesílají záložní kopie studentských prací.

Po přihlášení se spustí zabezpečený internetový prohlížeč a textový editor MS Word. Připojení k internetu je omezené na elektronické kurzy v systému ELF.

Ve kterých učebnách lze zkouškové účty použít?

Zabezpečený zkouškový režim lze využít v počítačových učebnách B2.33, G02, G21, L11 a N31.

Technická a metodická asistence

Pracovníci Kanceláře e-learningu nabízí vyučujícím používajícím elektronické testování technickou i metodickou asistenci. V jejím rámci mohou:

  • konzultovat s vámi správné nastavení a zabezpečení testů v Elfu
  • ukázat vám, jak fungují zabezpečené zkouškové režimy
  • nahrát na server online soubor se zadáním, které si budou studenti moci při testování zobrazit (pouze pro testování s Wordem)
  • vypomoci vám s technickým postupem na začátku testování

V případě zájmu o asistenci nás s dostatečným časovým předstihem (alespoň 3 dny předem) kontaktujte pomocí formuláře (tlačítko „Požádat o asistenci“ výše). Uveďte při tom, o jaké služby máte zájem.

Návody

Další informace

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.