FF Elektronické kurzy
Tuto službu zajišťuje FF MU


Učitelé mohou pro studenty vytvářet a spravovat online kurzy, kterými buďto doplňují prezenční výuku nebo které slouží pro vedení výuky probíhající zcela výhradně online. Jednotlivé kurzy mohou obsahovat různé typy studijních materiálů, prostor pro odevzdávání úkolů studentů, diskuzní fóra, elektronické testy a jiné e-learningové aktivity.

E-learningové kurzy na FF

FF MU nabízí pro vytváření a správu elektronických kurzů vlastní systém ELF, který je založený na open-source platformě Moodle. Vytvářet kurzy zde mohou všichni vyučující FF a po domluvě i vyučující z ostatních fakult. Učitelé i studenti se přihlašují pomocí svého čísla UČO a primárního hesla. Účet v systému se každému vytvoří automaticky při prvním přihlášení.

Automatický zápis

Do kurzů v ELFu můžete snadno zapsat všechny studenty, kteří mají váš předmět zaregistrovaný v IS MU. Automatický zápis je možné použit pouze pro aktuální semestr a v současnosti funguje pro předměty z katalogu FFFSS, PřFFSpS (rozšíření této funkce i na předměty jiných fakult je nicméně po domluvě možné).

Jak zápis správně nastavit se dozvíte v návodu zapnutí automatického zápisu podle ISu.

Stipendijní program

Pomáhají vám s tvorbou a správou elektronických kurzů výrazným způsobem asistenti z řad studentů? V tom případě můžete přihlásit projekt do Programu na podporu využití technologií ve výuce a získat finanční prostředky na stipendijní výplatu zapojených studentů. Bližší informace včetně aktuálního termínu podávání přihlášek naleznete na webu stipendijního programu.

Návody

Další informace

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.