MUNI Učebny

Vyberte fakultu, u které se chcete dozvědět více o učebnách, počítačových učebnách či technice v učebnách. Kontakty na ostatní univerzitní pracoviště naleznete v přehledu IT center.