FF Učebny na FF

Učebny Filozofické fakulty MU disponují multimediální technikou. Při výuce je tak možné využít projektory, počítače a další techniku. Vybavenost technikou v jednotlivých učebnách se liší.

Počítače v učebnách 

Operační systém i základní programy jsou na počítače v učebnách a studovnách FF MU instalovány automaticky a na dálku. O případnou instalaci jiného softwaru, než který je součástí standardní konfigurace, je zpravidla nutné požádat pracovníky CIT prostřednictvím elektronického formuláře.

Přihlašování na PC v učebně

K počítači v učebně se přihlásíte pomocí UČO a sekundárního hesla IS MU. 

Mám problém s přihlášením

Pokud se nemůžete přihlásit, ujistěte se, že:

  • nemáte aktivní CapsLock
  • nemáte nastavenou klávesnici v jiném jazyce,
  • máte nastavené sekundární heslo v IS,
  • máte správně zvolenou doménu (ve tvaru \\UCN\UČO),
  • máte aktivní pracovní vztah k univerzitě (pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti). Přístup k učitelským počítačům je pracovníkovi zřízen do dvou pracovních dnů od zavedení smlouvy či dohody do personálního systému.

 

Přihlašování externích pracovníků k PC v učebnách

Potřebuje-li přístup k počítači externí pracovník, který nemá pracovněprávní vztah k fakultě/univerzitě (a není v jeho případě možné či účelné takový vztah vytvářet), může mu být na žádost vedoucího nebo sekretářky hostitelského ústavu FF MU vytvořen dočasný uživatelský účet, který ho na omezenou dobu oprávní k přístupu k počítačům v učebnách (příp. k bezdrátové síti a dalším službám).

Vybavení technikou v učebnách

Všechny učebny na FF MU jsou vybaveny multimediální technikou – počítač, projektor, plátno a ozvučení. Potřebujete-li při hodině používat něco mimořádného, domluvte se předem s pracovníky CIT – možné jsou individuální konzultace, vyzkoušení techniky, přítomnost technika na začátku hodiny atp. Kompletní popis vybavení učeben naleznete v katalogu učeben.

Obecné zásady pro používání techniky v učebnách

  • Seznamte se s obsluhou učebny PŘEDEM (viz také Návody k multimediální technice níže) 
  • Obsluhu si předem vyzkoušejte také pokaždé, když jste v dané učebně delší dobu neučili nebo když se chystáte užívat jinou techniku než obvykle. 
  • Potřebujete-li při hodině používat něco mimořádného, domluvte se předem s pracovníky CIT - možné jsou individuální konzultace, vyzkoušení techniky, přítomnost technika na začátku hodiny atp. 
  • Při potížích s multimediální technikou postupujte podle instrukcí níže. V žádném případě se přitom sami nepouštějte do změn zapojení, vysouvání počítačů z katedry apod. 
  • Při odchodu nechávejte základní techniku (počítač, projektor) zapnutou pouze pokud následuje další výuka. Pokud si tím nejste jisti, raději vše vypněte. Máte-li s vypnutím potíže, zavolejte na servisní linku CIT - [54949] 1542.

Správa přístupů do učeben

Přístup do některých budov a učeben je – v rámci organizačního řádu – volný; do jiných (hlavně do učeben, vybavených multimediální technikou apod.) je omezen. Podrobnosti o přístupech nejdete podrobně popsané ve službě přístupy do budov a učeben.

Návod k přístupu do učeben

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.