FF Přístupy do budov a učeben
Tato služba je dostupná pouze na FF MU

Na Filozofické fakultě MU jsou přístupy do budov a učeben pro studenty a zaměstnance řešeny různými zpsůsoby. V některých případech se jedná o elektronický zámek, jinde je nutné půjčit si klíč na vrátnici.

Elektronické zámky

Elektronické zámky jsou zatím pouze v některých budovách FF. V tuto chvíli je najdete v budovách A, B1, B2, C, D, M a N. 

Student

Studenti mají automaticky přístup do budov a učeben, v nichž mají výuku zapsanou v IS MU. K přístupu do některých učeben je nutné použít ISIC kartu, kterou si musí na začátku studia vyzvednout každý student FF.

Do učeben se jako student dostanete jen ve chvíli, kdy byla předtím učebna odstřežena vyučujícím. Studenti mají povolený přístup také do týmových studoven v budově D. Přístupy se studentům nastavují automaticky. V případě, že nefunguje přístup, který by měl, nebo z nějakého důvodu potřebujete někam speciální přístup, kontaktujte zaměstnance CIT FF pomocí formuláře. 

Zaměstnanec FF / vyučující

Každý vyučující FF dostává automaticky přístup do učeben, kde má výuku. Pro vstup používá zaměstnaneckou kartu nebo ITIC. Do budov FF dostává přístup automaticky. V případě, že se jedná o neučitelského pracovníka, má přístup do oblastí, které jsou těmto zaměstnancům určeny. Jestliže do některé požadované oblasti přístup nemáte, kontaktujte CIT

Podrobný návod k přístupu do učeben najdete níže v sekci s návody.

Externista / externí vyučující

Externí pracovníci FF si pro přístup do učeben a budov musí půjčit kartu na vrátnici v budově D (A. Nováka 1) nebo budově G (Gorkého 7), kde si je můžete vypůjčit naproti podpisu. Na těchto vrátnicích jsou k zapůjčení také karty od budov FF, které vlastní vrátnici nemají. Karty k učebnám v budově M je možné zapůjčit na vrátnici budovy Komenského náměstí 2. S případnými specifickými požadavky se obracejte na CIT.

Podrobný návod k přístupu do učeben najdete níže v sekci s návody.

Budova N – Externí vyučující, kteří mají v této budově výuku, si pro přístup musí půjčit kartu na vrátnici v budově D (Arna Nováka 1) nebo G (Gorkého 7).

Klíče do učeben

V budovách, kde se nepoužívají elektronické zámky, je nutné si půjčit klíč od učebny na vrátnici. Budovy G a J mají u klíčů od učeben přiložen i klíč od katedry v dané učebně. Výjimka je místnost G13, kde je elektronický zámek (viz předchozí bod). Pro budovy K a L platí výjimka v případě místnosti L11, kterou musí při vyzvednutí klíče odstřežit zaměstnanec vrátnice. Pro možnost zapůjčení klíčů do těchto učeben je nutné mít zde v danou hodinu výuku.

Kam už přístup mám?

Seznam všech elektronických zámků, ke kterým mají zaměstnanci a studenti nastavený přístup, je dostupný v IS MU v sekci skupiny. Jestliže nastane situace, kdy není některý váš přístup funkční, ačkoli by měl, kontaktujte CIT.

Zvláštní přístupy

V případě, že potřebujete přístup do místnosti, kam se při dosavadních oprávněních nedostanete, je nutné kontaktovat CIT s odůvodněním, proč daný přístup potřebujete. Pro přístup k parkování v garážích je třeba mít souhlas tajemníka FF.

Pozn. Do výtahu v budově N mají přístup pouze zaměstnanci a ZTP studenti. 

Návody

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.