Vzdělávání uživatelů


Bezpečnostní tým CSIRT-MU nabízí všem uživatelům školení základů kyberbezpečnosti. Účastníci školení se naučí sami aktivně předcházet nejčastějším hrozbám, kterým jsou vystaveni při své každodenní práci.

Co nabízí školení kyberbezpečnosti pro uživatele?

Školení poskytuje přehled nejčastějších útoků na uživatele a způsobů, jak tyto útoky rozpoznat a bránit se jim. Účastníci se dále dozvědí o možnostech zabezpečení svých počítačů a dat. V neposlední řadě budou uživatelům představeny služby bezpečnostního týmu CSIRT-MU a způsob nahlašování bezpečnostních incidentů.

Můžete se také podívat na web bezpečnostního týmu, kde CSIRT-MU uvádí základní rady pro uživatele.