Školení k aplikacím Microsoft 365


Ústav výpočetní techniky nabízí možnosti bezplatného školení pro zaměstnance a studenty MU na vybrané nástroje Microsoft 365. Školení jsou vhodná pro začátečníky i pokročilé uživatele. Obsah školení se přizpůsobuje účastníkům na základně předchozí domluvy a probírané oblasti školení.

Praktické informace

 • Velikost školící skupiny je ideální v počtu 10–20 účastníků.
 • Školení jsou vždy uzpůsbena cílové skupině (zaměstnanci, akademičtí pracovníci, studenti, …).
 • Časová náročnost jednoho školení je cca 90–120 minut (probírané téma + prostor na dotazy).
 • Školení se mohou konat v CPS, nebo si můžete zajistit vlastní místnost s PC, případně místnost s možností práce na vlastních zařízeních (notebooky). Dle preferencí lze školení uspořádat také online formou přes MS Teams. 
 

Před návštěvou nebo přihlášením na kterékoliv z níže uvedených školení doporučujeme všem účastníkům si nejdříve projít náš e-learningový kurz k nástrojům M365 na MUNI.

Tento kurz obsahuje krátká demonstrační videa, díky kterým lze získat elementární znalosti k používání aplikací M365 na Masarykově univerzitě.

Jaká školení jsou k dispozici?

Základy Microsoft 365

Obtížnost: 1 z 5
Vstupní znalost: e-learningový kurz M365
Časová náročnost: 120 minut
Obsah školení:
 • Co je to Microsoft 365?
  • Licence Microsoft 365 na MUNI.
  • Jaké aplikace obsahují?
 • Jak se přihlásit do cloudu?
  • Webové rozhraní vs. aplikace.
  • Výhody práce v cloudu.
 • Jak si nainstalovat aplikace na PC?
  • Desktopové verze programů Office.
  • Další programy (Outlook, OneDrive).
 • Základy práce s aplikacemi:
  • MS Outlook:
   • Uživatelské prostředí (desktop vs. web).
   • Odesílání pošty, práce s kalendáři.
  • MS OneDrive:
   • Uživatelské prostředí (desktop vs. web).
   • Synchronizace souborů s PC.
  • MS Teams:
   • Uživatelské prostředí (desktop vs. web).
   • Práce s týmy, kanály, chaty a soubory.

Microsoft Teams

Obtížnost: 2 z 5
Vstupní znalost: e-learningový kurz M365
Časová náročnost: dle obsahu (max. 120 minut)
Obsah školení:
 • Základní seznámení s prostředím aplikace:
  • Orientace v týmech a kanálech.
  • Detailní nastavení oznámení.
 • Práce s týmovým kalendářem:
  • Vytváření týmových událostí.
  • Okamžité videoschůzky.
 • Popis a nastavení videohovoru:
  • Připojení k hovoru.
  • Efektivní práce při probíhajícím hovoru:
   • Ztlumení mikrofonu, vypnutí kamery.
   • Sdílení plochy, chat s účastníky.
 • Práce v týmu a komunikace v kanálech:
  • Co je to tým (vlastníci a členové).
  • Typy kanálů a možnosti konverzací.
  • Práce s týmovými dokumenty.
 • Propojení s dalšími nástroji Microsoft 365:
  • OneNote, Planner, komponenty Loop aj.
 • Dále zaměření dle účastníků:
  • Administrativa projektů, výuka v Teams aj.

Microsoft Outlook

Obtížnost: 2 z 5
Vstupní znalost: e-learningový kurz M365
Časová náročnost: 90 minut
Obsah školení:
 • Práce s poštou:
  • Pokročilá práce se zprávami:
   • Příznaky e-mailů a To do.
   • Nastavování pravidel pošty.
 • Kalendáře:
  • Nastavení a plánování schůzek.
  • Sdílení kalendáře a nastavení oprávnění.
 • Sdílené schránky a schránky skupin M365:
  • Jak otevřít sdílenou schránku?
  • Práce s kategoriemi zpráv.

Práce v týmu

Obtížnost: 3 z 5
Vstupní znalost: e-learningový kurz M365
Časová náročnost: 90–120 minut
Obsah školení:
 • Skupiny M365 a týmy MS Teams:
  • Rozdíl mezi skupinou M365 a týmem.
 • Založení skupiny M365 nebo týmu:
  • Přidání členů a jejich oprávnění.
  • Propojení dalších aplikací se skupinou:
   • MS Planner, MS SharePoint, poznámky OneNote aj.
 • E-mailová komunikace ve skupině:
  • Jak pracovat s týmovou schránkou?
  • Práce s kategoriemi e-mailů.

Práce s dokumenty

Obtížnost: 2 z 5
Vstupní znalost: e-learningový kurz M365
Časová náročnost: 90–120 minut
Obsah školení: Dokumentové knihovny OneDrive a skupin Microsoft 365 v rámci kterých se bude řešit:
 • Jak nahrávat dokumenty do cloudu?
  • Webové rozhraní.
  • Desktopové aplikace OneDrive.
  • Nahrání přes MS Teams nebo Outlook.
 • Jak dokumenty synchronizovat s PC?
  • Automatická synchronizace složek v PC.
  • Synchronizace dokumentů SharePointu.
  • Přidání zástupce na OneDrive.
 • Sdílení a spolupráce nad dokumenty:
  • Automatické ukládání a verzování.
  • Správa přístupů k dokumentům.
  • Spolupráce v reálném čase.

Práce s úkoly v Microsoft 365

Obtížnost: 3 z 5
Vstupní znalost: e-learningový kurz M365
Časová náročnost: 90–120 minut
Obsah školení:

Správa vlastních a týmových úkolů v prostředí Microsoft 365:

 • Microsoft To Do (obecné informace o aplikaci, přihlášení, popis uživatelského prostředí, vytvoření nového úkolu a práce s vytvořeným úkolem).
 • Microsoft Planner (obecné informace o aplikaci, praktická ukázka zakládání nového úkolu, práce s kartami úkolů, různé možnosti zobrazení úkolů, jejich třídění a řazení).
 • Vytvoření úkolů z e-mailu v Outlooku (přiřazení příznaku ke zprávě, zobrazení v Microsoft To Do a zpracování úkolu).
 • Další možnosti správy a vytváření úkolů (poznámkový blok MS OneNote, úkoly z komponent MS Loop, vytváření úkolů v komentářích dokumentů MS Office).

Další školení vedená typicky formou webinářů

Tato školení jsou kvůli kratší délce (do 60 minut včetně času na otázky a odpovědi účastníků) a povaze náplně vedena většinou formou webinářů přes MS Teams:

 • Microsoft Copilot (dříve Bing Chat Enterprise):
  • Kde najít Microsoft Copilot a jak jej spustit.
  • Ochrana komerčních dat na Masarykově univerzitě.
  • Jak správně formulovat požadavek na AI (angl. prompt).
  • Praktické příklady využití generativní umělé inteligence z praxe.
 • Microsoft Forms (práce s dotazníky a kvízy):
  • Obecné informace o aplikaci (praktická ukázka uživatelského prostředí).
  • Rozdíl mezi typem formulář a typem kvíz.
  • Forms pod pracovním účtem osoby vs. pod sdíleným účtem skupiny M365.
  • Sdílení formulářů a sběr zpětné vazby (sdílení přes odkaz, Teams, vložení na webovou stránku).
 • Microsoft Whiteboard (kolaborativní elektronická tabule):
  • Obecné informace o aplikaci (praktická ukázka uživatelského prostředí).
  • Možnosti využití Whiteboardu ve výuce a v pracovních týmech.
 • Microsoft Bookings a Bookings with me (vytváření rezervačních kalendářů):
  • Vytváření osobních rezervačních kalendářů (např. pro konzultační hodiny vyučujícího).
  • Vytváření týmových rezervačních kalendářů (např. pro konzultace a poradenství – celý tým).
 

V případě, že zde nenajdete požadovaná školení, popř. máte zájem o přípravu školení na míru vašemu oddělení, týmu či výzkumné skupině, je možné nám zaslat požadavek přes tento formulář.

Podobné služby

Poptat školení

Přesměruje vás na stránku s formulářem k nezávaznému objednání školení. Formulář můžete použít i pro dotazy. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.