Microsoft SharePoint


SharePoint je webová platforma určená pro provoz intranetu, webového portálu či podnikové sociální sítě. Jejím cílem je usnadnění spolupráce mezi zaměstnanci pomocí aplikací a nástrojů umožňujících spravovat dokumenty, sdílet a vyhledávat informace, navrhovat a řídit pracovní postupy, vytvářet webové stránky, aplikace s automatizovanými procesy nad dokumenty a položkami seznamu a mnoho dalšího.

Jaké funkce SharePoint poskytuje?

Ukládání a správa dokumentů

Dokumentové knihovny SharePointu nabízí bohaté možnosti práce s dokumenty a soubory. Nabízí popis dokumentů pomocí metadat. Uložené dokumenty je možné organizovat a třídit pomocí složek či metadat, sdílet je, online upravovat, filtrovat, vyhledávat, schvalovat atd. Lze verzovat dokumenty a automatizovat pohyb dokumentů (např. přesun do archivu). Data jsou v cloudu uložena na serverech v Irsku a Holandsku.

Správa informací

Informace jsou v SharePointu organizovány primárně v seznamech (obdoba tabulek) a formou článků, které lze vystavit a cílit na konkrétní skupiny uživatelů. Seznamy jsou vhodné pro strukturovaná a detailní data, články jsou ideální na rychlé šíření a sdílení ucelených informačních celků. V obou nástrojích je možné vyhledávat, seznamy nabízí pokročilé funkce filtrování, třídění, předávání informací, automatické výpočty atd. U článků je např. možné generovat newsletter a posílat jej skupinám.

Organizace týmů

Pro organizaci práce týmů a pracovních skupin slouží v SharePointu především nástroje Kalendář a Úkoly. Kalendář umožňuje plánování a organizaci týmových aktivit (schůzek, porad, důležitých termínů atd.), je možné jej propojit s aplikací Outlook. V rámci aplikace Úkoly je možné vytvářet, přiřazovat, řídit a sledovat průběh plnění úkolů. Také úkoly je možné propojit s aplikací Outlook nebo Project. U úkolu můžete volit různé typy zobrazení např Gant.

Řízení přístupu

SharePoint umožňuje detailní nastavení práv pro přístup jednotlivých uživatelů, od pouhého prohlížení obsahu až po úplnou správu webu. Nastavení oprávnění je možné od nejvyšší úrovně (celá kolekce webů či web) až po úroveň jednotlivých dokumentů a seznamů.

Integrační funkce

Pro všechny součásti SharePointu i mezi nimi navzájem je možné využívat funkcí vyhledávání, filtrování, nastavení individuálních zobrazení obsahu, zobrazení agregovaných výsledků vyhledávání, předávání informací a obsahů apod.

Sociální funkce

Základní sociální funkcí SharePointu je sdílení informací (mezi členy týmu, v rámci organizace i mimo organizaci). Další sociální nástroje zahrnují např. intranet, diskuzní vývěsku, mikroblogy, či integraci s diskuzními skupinami ve Viva Engage (Yammeru) nebo s aplikací Teams.

Integrace s dalšími nástroji Microsoft 365

Web SharePointu je možné propojit a integrovat s dalšími nástroji Microsoft 365. Součástí webu může být dedikovaný poznámkový blok OneNote, dokumentové knihovny, kalendář a úkoly je možné propojit s aplikací Outlook, dokumenty je možné upravovat v online i desktopových aplikacích Word, Excel a PowerPoint, do stránek webu je možné vložit videa z aplikace Videa/Stream či diskuzní vlákna z Viva Engage (Yammeru) nebo propojení s Teams.

Rozšiřitelnost

Možnosti a funkce SharePointu je možné výrazně rozšířit customizacemi a aplikacemi třetích stran. Obchod SharePointu nabízí bohatou paletu různých rozšíření (z dílny Microsoftu i od dalších firem), pokrývajících téměř všechny možné oblasti, pro které by chtěli uživatelé SharePoint využít.

Zavádění automatizovaných procesů nad položkami a dokumenty

SharePoint umožňuje nad položkami seznamu a nad dokumenty vytvářet a spouštět procesy (workflow), které usnadňují a zajišťují oběh informací a dokumentů, zajišťují různé procesy, které si uživatel nadefinuje např. schvalovací procesy aj.

Přehled funkcí zahrnuje pouze ty základní a všeobecně využívané, popis všech možností SharePointu je nad možnosti tohoto přehledu. Další informace najdete na stránkách Microsoftu.

SharePoint je dostupný z následujících odkazů:

Co musím splňovat pro využití služby?

SharePoint je nástroj dostupný všem zaměstnancům, k jehož použití stačí běžné znalosti ovládání PC. Pro základní využití stačí internetový prohlížeč, pro efektivnější práci s jednotlivými obsahy je vhodné nastavit propojení do dalších nástrojů Microsoft 365 (klient pro OneDrive a prohlížeč souborů, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Videa atd.). Požadavkem pro využití je účet Microsoft 365. O založení základního prostoru SharePoint mohou zaměstnanci MU požádat online, doporučujeme však konzultaci s IT podporou vašeho pracoviště. Pokud nemáte požadavky na rozsáhlejší konfiguraci nebo vývoj, zvažte využití Skupin Microsoft 365.

Instalace doplňků

Pro weby a prostory SharePoint jsou v Sharepoint Store k dispozici doplňky rozšiřující jejich funkčnost.

  • Instalace těchto doplňků, s výjimkou doplňků předem schválených správci Microsoft 365, není povolena.
  • Standardní a schválené doplňky, jejichž instalace do prostorů SharePointu je povolena, jsou k dispozici v položce „Vaše aplikace“ příslušného prostoru SharePoint. Jejich instalaci může provést vlastník prostoru SharePoint.
  • O schválení případných dalších doplňků rozhodují správci Microsoft 365. Schváleny mohou být výhradně doplňky, které jsou k dispozici zdarma, nebo takové, pro které by byla zakoupena celouniverzitní licence.

Návody

Další informace

Podobné služby

Přihlásit se do M365

Přesměruje na webové rozhraní Microsoft 365. Zadejte učo@muni.cz. Budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte učo a primární heslo.

Žádost o založení SharePoint Co je Microsoft 365?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.