Microsoft SharePoint


SharePoint je webová platforma určená pro provoz intranetu, webového portálu či podnikové sociální sítě. Jejím cílem je usnadnění spolupráce mezi zaměstnanci pomocí aplikací a nástrojů umožňujících spravovat dokumenty, sdílet a vyhledávat informace, navrhovat a řídit pracovní postupy, vytvářet webové stránky, aplikace s automatizovanými procesy nad dokumenty a položkami seznamu a mnoho dalšího.

Jaké funkce SharePoint poskytuje?

Ukládání a správa dokumentů Dokumentové knihovny SharePointu nabízí bohaté možnosti práce s dokumenty a soubory. Uložené dokumenty je možné organizovat a třídit pomocí složek či metadat, sdílet je, online upravovat, filtrovat, vyhledávat, schvalovat atd. Data jsou v cloudu uložena na serverech v Irsku a Holandsku.
Správa informací Informace jsou v SharePointu organizovány primárně v seznamech (obdoba tabulek) a na wikistránkách. Seznamy jsou vhodné pro strukturovaná a detailní data, wiki stránky jsou ideální na rychlé šíření a sdílení ucelených informačních celků. V obou nástrojích je možné vyhledávat, seznamy nabízí také pokročilé funkce filtrování, třídění, předávání informací apod.
Organizace týmů Pro organizaci práce týmů a pracovních skupin slouží v SharePointu především nástroje Kalendář a Úkoly. Kalendář umožňuje plánování a organizaci týmových aktivit (schůzek, porad, důležitých termínů atd.), je možné jej propojit s aplikací Outlook. V rámci aplikace Úkoly je možné vytvářet, přiřazovat, řídit a sledovat průběh plnění úkolů. Také úkoly je možné propojit s aplikací Outlook.
Řízení přístupu SharePoint umožňuje detailní nastavení práv pro přístup jednotlivých uživatelů, od pouhého prohlížení obsahu až po úplnou správu webu. Nastavení oprávnění je možné od nejvyšší úrovně (celá kolekce webů či web) až po úroveň jednotlivých dokumentů a seznamů.
Integrační funkce Pro všechny součásti SharePointu i mezi nimi navzájem je možné využívat funkcí vyhledávání, filtrování, nastavení individuálních zobrazení obsahu, zobrazení agregovaných výsledků vyhledávání, předávání informací a obsahů apod.
Sociální funkce Základní sociální funkcí SharePointu je sdílení informací (mezi členy týmu, v rámci organizace i mimo organizaci). Další sociální nástroje zahrnují např. veřejný web, diskuzní vývěsku, mikroblogy, či integraci s diskuzními skupinami v Yammeru.
Integrace s dalšími nástroji Office 365 Web SharePointu je možné propojit a integrovat s dalšími nástroji Office 365. Součástí webu může být dedikovaný poznámkový blok OneNote, dokumentové knihovny, kalendář a úkoly je možné propojit s aplikací Outlook, dokumenty je možné upravovat v online i desktopových aplikacích Word, Excel a PowerPoint, do stránek webu je možné vložit videa z aplikace Videa/Stream či diskuzní vlákna z Yammeru.
Rozšiřitelnost Možnosti a funkce SharePointu je možné výrazně rozšířit použitím dalších aplikací. Obchod SharePointu nabízí bohatou paletu různých rozšíření (z dílny Microsoftu i od dalších firem), pokrývajících téměř všechny možné oblasti, pro které by chtěli uživatelé SharePoint využít.
Zavádění automatizovaných procesů nad položkami a dokumenty SharePoint umožňuje nad položkami seznamu a nad dokumenty vytvářet a spouštět procesy (workflow), které usnadňují a zajišťují oběh informací a dokumentů, zajišťují schvalovací procesy aj.

Přehled funkcí zahrnuje pouze ty základní a všeobecně využívané, popis všech možností SharePointu je nad možnosti tohoto přehledu. Další informace najdete na stránkách Microsoft Office.

Co musím splňovat pro využití služby?

SharePoint je nástroj dostupný všem uživatelům, k jehož použití stačí běžné znalosti ovládání PC. Pro základní využití stačí internetový prohlížeč, pro efektivnější práci s jednotlivými obsahy je vhodné nastavit propojení do dalších nástrojů Office 365 (klient pro OneDrive a prohlížeč souborů, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Videa atd.). Požadavkem pro využití je účet Office 365. O založení základního prostoru SharePoint můžete požádat online, doporučujeme však konzultaci s IT podporou vašeho pracoviště. Pokud nemáte požadavky na rozsáhlejší konfiguraci nebo vývoj, zvažte využití Skupin Office 365.

Návody

Podobné služby

Přihlásit se do O365

Přesměruje na webové rozhraní Office 365. Zadejte učo@muni.cz. Budete přesměrováni na stránku jednotného přihlášení, kde zadáte učo a primární heslo.

Co je Office 365?