FF Školení uživatelů v pořízení a využití AV záznamů
Tuto službu zajišťuje FF MU


V oblasti audiovizuální tvorby můžete své zájmy a potřeby konzultovat s fakultním produkčním týmem. Jsou možná technická školení v pořízení a využití audiovizuálních záznamů zaměstnanců a studentů v rámci výuky nebo mimo ni. Primární zaměření konzultací a školení je obsah spojený s výukou a výzkumem.

Obsah konzultací a školení

Obsah konzultací a školení vám připravíme na míru podle vašich potřeb. Náplň školení/konzultací se ovšem vždy tyká alespoň jedné ze dvou výše uvedených oblastí – technické a metodologické záležitosti. Zároveň musí být vždy spojené s audiovizuálním obsahem pro účely výuky a výzkumu.

Příkladem technického školení/konzultace může být:

  • informování o možnostech AV podpory na FF MU,
  • konzultace vizuální podoby videa,
  • konzultace produkčního harmonogramu,
  • teoretické a praktické přiblížení práce s AV technikou atd.

Výstupem konzultace může být školení nebo další spolupráce na tvorbě audiovizuálního obsahu.

Podmínky poskytnutí služby

Služba je poskytována primárně zaměstnancům Filozofické fakulty MU.

Žádost o úvodní setkání je možné zaslat pomocí formuláře – přímo u formuláře najdete výpis údajů, které potřebujeme k přípravě pracovníků videostudia na úvodní setkání. Po odeslání požadavku vyčkejte na e-mail, ve kterém vám pracovníci videostudia konzultaci potvrdí a případně se doptají na potřebné informace.

Videostudio může z kapacitních důvodů požádat o posunutí termínu konzultace/školení.

Podobné služby

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.