FF Školení uživatelů v pořízení a využití AV záznamů
Tuto službu zajišťuje FF MU


V oblasti audiovizuální tvorby můžete vaše zájmy a potřeby konzultovat s fakultním instruktážním designérem a režisérem. Dále jsou možná technická a metodologická školení v pořízení a využití audiovizuálních záznamů zaměstnanců a studentů v rámci výuky nebo i mimo ni. Primární zaměření konzultací a školení je obsah spojený s výukou a výzkumem.

Obsah konzultací a školení

Obsah konzultací a školení vám připravíme na míru podle vašich potřeb. Náplň školení/konzultací se ovšem vždy tyká alespoň jedné ze dvou výše uvedených oblastí – technické a metodologické záležitosti. Zároveň musí být vždy spojené s audiovizuálním obsahem pro účely výuky a výzkumu.

Příkladem technického školení/konzultace může být:

  • informování o možnostech AV podpory na FF MU,
  • konzultace vizuální podoby videa,
  • konzultace produkčního harmonogramu,
  • teoretické a praktické přiblížení práci s AV technikou atd.

Příkladem metodologického školení/konzultace může být:

  • zhodnocení multimediálních potřeb kurzů nebo projektů,
  • konzultace architektury kurzu zahrnujícího multimediální prvky,
  • konzultace obsahové podoby video nebo audio záznamů,
  • práce se scénářem atd.

Výstupem konzultace může být školení nebo další spolupráce na tvorbě audiovizuálního obsahu. Viz služby Profesionální pořízení AV záznamů; Pořízení AV záznamů v nahrávacím studiu; Pronájem AV techniky; Příprava, natáčení a zpracování vzdělávacích videí; Stream, videokonference, webináře.

Podmínky poskytnutí služby

Služba je poskytována primárně zaměstnancům Filozofické fakulty MU.

Požadavek o úvodní setkání je možné zaslat pomocí formuláře. Následně budete vyzváni k vyplnění formuláře požadavku s údaji, které jsou potřeba k přípravě pracovníků videostudia na úvodní setkání. O jaké údaje se jedná, najdete přímo u formulářePo odeslání požadavku vyčkejte na e-mail, ve kterém vám pracovníci videostudia natáčení potvrdí a případně se doptají na potřebné informace.

Videostudio může z kapacitních důvodů požádat o posunutí termínu konzultace/školení.

Podobné služby

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).