FF Příprava, natáčení a zpracování vzdělávacích videí
Tuto službu zajišťuje FF MU


Centrum informačních technologií FF MU nabízí možnost podpory při tvorbě vzdělávacích video a audio záznamů.

Tvorba vzdělávacích videí

Pracovníci AVC s vámi projdou celým procesem tvorby audiovizuálního vzdělávacího obsahu od přípravy scenáře a výběru doplňujících materiálů až po natáčení a zpracování záznamů. V závislosti na vašich potřebách se AVC může postarat o celý produkční proces nebo se zapojit jen do určité fáze. Například vám mohou poskytnout pouze samostatnou konzultaci k psaní scénáře nebo jen zpracovat jíž pořízené záznamy.

V rámci spolupráce s AVC počítejte s jednou až dvěma úvodními setkáními a následující úzké spolupráci na všech fázích tvorby obsahu.

Podmínky poskytnutí služby

Služba je poskytována primárně zaměstnancům Filozofické fakulty MU.

Žádost na úvodní setkání je možné zaslat pomocí požadavkového formuláře. Následně budete vyzváni k vyplnění údajů, které jsou potřeba jako materiál k úvodnímu setkání. O jaké údaje se jedná, najdete přímo u formulářePo odeslání požadavku vyčkejte na e-mail, ve kterém vám pracovníci AVC natáčení potvrdí a případně se doptají na potřebné informace.

AVC může z kapacitních důvodů požádat o posunutí termínu konzultace/školení.

Podobné služby

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).