FF Příprava, natáčení a zpracování vzdělávacích videí
Tuto službu zajišťuje FF MU


Při tvorbě vzdělávacích video a audio záznamů můžete požádat o podporu. Na základě konzultace pomůžeme s celým procesem nebo pouze z jeho částí.

Tvorba vzdělávacích videí

Pracovníci Videocentra CIT FF MU s vámi projdou celým procesem tvorby audiovizuálního vzdělávacího obsahu od přípravy scénáře a výběru doplňujících materiálů až po natáčení a zpracování záznamů. V závislosti na vašich potřebách se videocentrum může postarat o celý produkční proces, nebo se zapojit jen do určité fáze – můžeme vám např. poskytnout pouze samostatnou konzultaci k psaní scénáře, nebo jen zpracovat jíž pořízené záznamy.

V rámci spolupráce s videocentrem počítejte s jedním až dvěma úvodními setkáními a následující úzkou spoluprací na všech fázích tvorby obsahu.

Podmínky poskytnutí služby

Služba je poskytována primárně zaměstnancům Filozofické fakulty MU.

Žádost o úvodní setkání je možné zaslat pomocí požadavkového formuláře – přímo u formuláře najdete výpis údajů, které potřebujeme jako materiál k úvodnímu setkání. Po odeslání požadavku prosím vyčkejte na e-mail, ve kterém vám pracovníci videocentra spolupráci potvrdí a případně se doptají na potřebné informace.

Videocentrum může z kapacitních důvodů požádat o posunutí termínu konzultace/školení.

Podobné služby

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).