FF Živé přenosy z učeben
Tuto službu zajišťuje FF MU


Vybavení některých multimediálních učeben umožňuje živě vysílat přednášky, konference či jiné akce na internetu. Větší akce tak můžete zprostředkovat i lidem, kteří by se z kapacitních důvodů nemohli přímo zúčastnit. Stream lze nastavit dvojím způsobem: ve fakultní knihovně médií Medial, nebo přímo na počítači v učebně pomocí programu OBS.

Stream v Medialu

Stream v Medialu nastavují dopředu pracovníci Kanceláře e-learningu, a proto je třeba zaslat jim požadavek s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 dny předem). Pokud chcete, aby se u streamu zobrazovaly i stručné informace o streamované události, přiložte je k textu žádosti.

Stream se v Medialu zobrazí na stránce s živými přenosy. Vysílání může být veřejně přístupné, omezené pouze pro přihlášené uživatele nebo chráněné heslem.

Stream na Facebook nebo Youtube

Druhá varianta streamování umožňuje vysílat živě na Facebook, Youtube a některé další populární platformy. Využívá k tomu program OBS (Open Broadcaster Software), který je na počítačích v učebnách již předinstalovaný a přednastavený.

Stream pomocí OBS si nastavuje uživatel sám přímo na počítači v učebně, není třeba žádat o jeho zprovoznění. Uživatelé se přitom mohou domluvit s pracovníky Kanceláře e-learningu na zaškolení nebo postupovat podle návodu ke zprovoznění streamu v OBS.

Náhled videa

Před samotným spuštěním záznamu doporučujeme zkontrolovat funkčnost zařízení pomocí programu OBS Studio umístěného na ploše. Program po spuštění zobrazí kontrolní náhled, v sekci Audio mixer je pak možné vizuálně zkontrolovat i funkčnost mikrofonů.

Učebny vybavené streamovací jednotkou

Zařízením pro živý přenos jsou vybaveny tyto učebny:

Budova A:
A11, A21, A24, A31

Budova B:
B2.13, B2.21, B2.22, B2.23, B2.24, B2.32, B2.33, B2.34, B2.41, B2.42, B2.43, B2.44, B2.51, B2.52

Budova C:
C11, zasedací místnost děkanátu, C31, C32, C33, C34, C41, C42, C43

Budova D:
čítárna, D2TYM7, D21, D22, D31, D32, D33, D41, D42, D43, D51

Budova G:
G01, G02, G12, G21, G22, G23, G24, G25, G31, G32

Budova J:
J21, J22, J31

Budova N:
N21, N41, N51

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.