FF Živé přenosy z učeben
Tuto službu zajišťuje FF MU


Upozornění

Od 22. 11. evidujeme nefunkčnost automatického streamu pomocí systému Medial, které aktuálně nefungují. Streamovat lze skrze program OBS, popř. je možné využít Živou událost v MS Teams.

Vybavení některých multimediálních učeben umožňuje živě vysílat přednášky, konference či jiné akce na internetu. Větší akce tak můžete zprostředkovat i lidem, kteří by se z kapacitních důvodů nemohli přímo zúčastnit. Stream lze nastavit dvojím způsobem: ve fakultní knihovně médií Medial, nebo přímo na počítači v učebně pomocí programu OBS.

Stream v Medialu

Stream v Medialu nastavují dopředu pracovníci Kanceláře e-learningu, a proto je třeba zaslat jim požadavek s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 dny předem). Pokud chcete, aby se u streamu zobrazovaly i stručné informace o streamované události, přiložte je k textu žádosti.

Stream se v Medialu zobrazí na stránce s živými přenosy. Vysílání může být veřejně přístupné, omezené pouze pro přihlášené uživatele nebo chráněné heslem.

Stream na Facebook nebo Youtube

Druhá varianta streamování umožňuje vysílat živě na Facebook, Youtube a některé další populární platformy. Využívá k tomu program OBS (Open Broadcaster Software), který je na počítačích v učebnách již předinstalovaný a přednastavený.

Stream pomocí OBS si nastavuje uživatel sám přímo na počítači v učebně, není třeba žádat o jeho zprovoznění. Uživatelé se přitom mohou domluvit s pracovníky Kanceláře e-learningu na zaškolení nebo postupovat podle návodu ke zprovoznění streamu v OBS.

Náhled videa

Před samotným spuštěním záznamu doporučujeme zkontrolovat funkčnost zařízení pomocí programu OBS Studio umístěného na ploše. Program po spuštění zobrazí kontrolní náhled, v sekci Audio mixer je pak možné vizuálně zkontrolovat i funkčnost mikrofonů.

Učebny vybavené streamovací jednotkou

Zařízením pro živý přenos jsou vybaveny tyto učebny:

Budova A:
A11, A21, A24, A31

Budova B:
B2.13, B2.21, B2.22, B2.23, B2.24, B2.32, B2.33, B2.34, B2.41, B2.42, B2.43, B2.44, B2.51, B2.52

Budova C:
C11, zasedací místnost děkanátu, C31, C32, C33, C34, C41, C42, C43

Budova D:
čítárna, D2TYM7, D21, D22, D31, D32, D33, D41, D42, D43, D51

Budova G:
G01, G02, G12, G21, G22, G23, G24, G25, G31, G32

Budova J:
J21, J22, J31

Budova N:
N21, N41, N51

Službu poskytuje a zajišťuje Centrum informačních technologií Filozofické fakulty (CIT FF).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.