MUNI E-mailové účty a pošta

Studentům i zaměstnancům MU jsou automaticky k dipozici celo-univerzitní poštovní schránky učo@muni.cz a učo@mail.muni.cz. Zaměstnanci si mohou navíc nechat zřídit fakultní poštovní schránku prostřednictvím své lokální IT podpory. K poště je možné přistupovat přes webová rozhraní nebo skrz aplikace, tzv. poštovní klienty.

Celo-univerzitní poštovní schránky

Pošta Office 365

outlook.office365.com


kapacita 100 GB
 
neomezený online archív


Výchozí adresa je učo@muni.cz a pošta je ve výchozím nastavení přesměrována do schránky v IS MU.


Zaměstnanci si mohou nechat nastavit fakultní adresu od fakultních techniků.


Se schránkou jsou zpřístupněny další nástroje Office 365.

Pošta IS MU

is.muni.cz/auth/mail


kapacita 400 MB


Výchozí adresa je učo@mail.muni.cz. 
Uživatel si může nastavit přezdívku ve tvaru prezdivka@mail.muni.cz.


Poštu možné přeposílat do jiných univerzitních nebo soukromých schránek.

 Pošta Google

mail.google.com


kapacita neomezená 


Pokud necháte poštu přesměrovat z IS do Google Mail, bude adresa učo@mail.muni.cz přiřazena schránce v Google Mail.


Se schránkou jsou zpřístupněny další nástroje G Suite.

Jakou schránku používat jako primární

Student

Doporučení: Všechna pošta v O365

Používejte pouze schránku v Office 365. V INETu si nastavte přeposílání pošty z IS do Office 365. K poště přistupujte přes webové rozhraní, anebo si nastavte účet Office 365 v poštovních klientech.

Alternativa: Všechna pošta v IS

Používejte pouze schránku v IS. Toto je výchozí nastavení, není třeba nic měnit.

Zaměstnanec

Doporučení: Všechna pošta v O365

Používejte pouze schránku v Office 365. Nechejte si od fakultního technika ke schránce přidělit fakultní adresu a nastavit ji jako odesílací, přenést dosavadní poštu z fakultního schránky do Office 365 a připojit poštovní program (Outlook, Thunderbird) k Office 365. V INETu si nastavte přeposílání pošty z IS do Office 365.

Alternativa: Studijní agenda zůstává v IS

Pokud chcete mít oddělené maily týkající se agend ISu (výuka/studium), pak si oproti předchozí variantě nenastavujte přesměrování z IS do Office 365.

Fakultní poštovní schránky

Většina zaměstnanců (na některých fakultách i studenti) mají k dispozici fakultní schránku ve tvaru alias@fakulta.muni.cz. Alias je obvykle tvořen kombinací příjmení a jména nebo jeho části. Parametry schránek (kapacita, konfigurace) se liší fakultu od fakulty.

Přístup k poště

Přes webový prohlížeč: je možno přistupovat přes libovolný prohlížeč použitím následujících webových rozhraní: Pošta Office 365 | Pošta IS MU | Pošta Google.

Přes mobilní nebo desktopovou aplikaci: je možné použít poštovní klienty, jako např. Microsoft Outlook (Windows, Mac)Mail (Mac), Mozilla Thunderbird (Windows, Mac, Linux) či nativní aplikace pro mobilní zařízení iOS, Android, Windows Phone.

Pokud používáte poštovního klienta, nebo webové rozhraní podporující více účtů, importujte si poštovní účty podle návodu pro konfiguraci a import poštovního účtu.

Návody

Další informace

Související služby

Přejít do pošty o365 Přejít do pošty IS MU Přejít do pošty gmail

Konfigurovat/importovat poštovní účet

Zobrazí konfiguraci celo-univerzitních i fakultních účtů a provede nastavením běžných poštovních klientů.