MUNI Univerzitní elektronická pošta

Univerzita poskytuje e-mailové služby všem svým zaměstnancům, studentům i dalším spolupracovníkům využívajícím její IT služby. Každý uživatel má automaticky přiřazenou schránku učo@muni.cz (primárně v M365 MU) a učo@mail.muni.cz (primárně v IS MU). Zaměstnanci obvykle také používají adresu ve tvaru příjmení@pracoviště.muni.cz.

Studenti

Výchozí nastavení

Hlavní poštovní adresou pro studenty je schránka učo@mail.muni.cz, která je všem automaticky vytvořena se zápisem. Sledovat komunikaci přicházející do této schránky je pro studenty povinné, e-mailem zde dostáváte např. důležité zprávy od vedení fakulty či univerzity. V základním nastavení je spravována v Informačním systému MUaplikaci Pošta, je však možné si k ní připojit vlastního poštovního klienta, přistupovat k ní z externí služby (např. Google Mail) nebo nastavit přeposílání příchozích zpráv na adresu jinou.

Taktéž je pro všechny studenty automaticky zřízena schránka učo@muni.cz, ve výchozím nastavení však není používána. Je primárně přístupná prostřednictvím moderních aplikací Microsoft 365, tedy hlavně webmailového nebo desktopového klienta Microsoft Outlook, jejichž používání je možné v rámci univerzitních licencí, ale je také možné využít vlastního poštovního klienta umožňující připojení s moderní autentizací (OAuth2, např. Thunderbird od verze 78, více zde).

Pošta na jednom místě v M365

Pokud studentům e-mailová aplikace v IS nevyhovuje, je možné všechnu poštu vyřizovat v prostředí Microsoft 365. V takovém případě zvolte v aplikaci Správa uživatelských účtů v Inetu MU možnost přeposílat všechnu poštu z IS do O365.

Pošta v jiných klientech

Použijte konfiguraci uvedenou v tabulce níže:

Zaměstnanci

Výchozí nastavení

Zaměstnanci nejčastěji komunikují prostřednictvím adresy ve tvaru příjmení@pracoviště.muni.cz, která je jim s jejich nástupem vytvořena jejich příslušným IT oddělením. Ve výchozím nastavení je obsluhována přes aplikace balíčku Microsoft 365, které nabízí univerzita, převážně ve webovém nebo desktopovém klientu Microsoft Outlook. Bližší specifika se liší podle pracoviště, více informací naleznete níže.

Zaměstnancům jsou (obdobně jako studentům) s nástupem automaticky vytvořeny i dvě další adresy – učo@mail.muni.czInformačním systému MU a učo@muni.czM365. Mezi oběma schránkami si lze jednoduše nastavit přeposílání v aplikaci Správa uživatelských účtů v Inetu MU.

 

Přeposílání zaměstnanecké pošty do soukromých poštovních schránek není podporováno a může být i blokováno. Můžete však využít správu pošty přes Gmail, viz níže.

Pošta v jiných klientech

Doporučeným a výchozím prostředím pro práci se zaměstnaneckou poštou jsou aplikace balíčku M365, lze však využít i vlastního oblíbeného poštovního klienta. Pro jeho nastavení použijte konfiguraci pro mailový server vašeho pracoviště nebo celouniverzitní konfiguraci uvedenou v tabulce.

MU

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

Příchozí server IS MU ⁴)

Server: mail.muni.cz
Port: 993
Zabezpečení: SSL/TLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo nebo přezdívka v IS MU

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v macOS nebo v iOS.
4) Pokud chcete používat adresu učo@mail.muni.cz (a nemáte už v Inetu nastavené přesměrování do M365), postupujte podle instrukcí v nápovědě Informačního systému.
PrF

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

Příchozí server PrF ⁴)

Server: mail.law.muni.cz
Port: 993
Zabezpečení: SSL/TLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v MacOS nebo v iOS.
4) Bližší informace k fakultní konfiguraci naleznete zde.
LF

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v MacOS nebo v iOS.
4) Bližší informace k fakultní konfiguraci naleznete zde.
PřF

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

Příchozí server PřF ⁴)

Server: elanor.sci.muni.cz
Port: 993
Zabezpečení: SSL/TLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: vaše uživatelské jméno

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v MacOS nebo v iOS.
4) Bližší informace k fakultní konfiguraci naleznete zde.
FF

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v MacOS nebo v iOS.
4) Bližší informace k fakultní konfiguraci naleznete zde.
PedF

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v MacOS nebo v iOS.
4) Bližší informace k fakultní konfiguraci naleznete zde.
FaF

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v MacOS nebo v iOS.
4) Bližší informace k fakultní konfiguraci naleznete zde.
ESF

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v MacOS nebo v iOS.
FI

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

Příchozí server FI ⁴)

Server: anxur.fi.muni.cz / aisa.fi.muni.cz
Port: 993
Zabezpečení: SSL/TLS
Autentizace: Fakultní heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: fakultní uživatelské jméno

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v MacOS nebo v iOS.
4) Bližší informace k fakultní konfiguraci naleznete zde.
FSS

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

Příchozí server FSS Gmail ⁴)

Server: imap.gmail.com
Port: 993
Zabezpečení: SSL
Autentizace: OAuth2 (Gmail, přidělené heslo)
Uživatelské jméno: jméno@apps.fss.muni.cz

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v MacOS nebo v iOS.
4) Bližší informace k fakultní konfiguraci naleznete zde.
FSpS

Odchozí server MU

Server: smtp.muni.cz
Port: 587
Zabezpečení: STARTTLS
Autentizace: Sekundární heslo MU ¹)
Uživatelské jméno: učo@IS.MUNI.CZ ²)

Příchozí server M365

Server: outlook.office365.com
Port: 993
Zabezpečení: TLS
Autentizace: OAuth2 (skrze JP MU) ³)
Uživatelské jméno: učo@muni.cz

1) Heslo, zabezpečený přenos (sekundární heslo)
2) učo@IS.MUNI.CZ (je nutné dodržet velikost písmen)
3) Podporované jsou klienty podporující moderní ​způsoby autentizace, např.:
Mozilla Thunderbird ve verzi 78 a novější,
aplikaci Gmail v Android OS,
aplikace Mail v MacOS nebo v iOS.
4) Bližší informace k fakultní konfiguraci naleznete zde.
 

Pro připojení k M365 MU aplikace Outlook primárně používá protokol MAPI pro příjem a odesílání pošty, vše je tak nakonfigurováno automaticky po zadání učo@muni.cz při prvotní konfiguraci. Nicméně je možné i v této aplikaci používat IMAP/SMTP.

Návody

Další informace

Související služby

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.